Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 3. kvt.  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 335.120 380.970 347.514 334.407 308.233 296.612
Resultat før skat 121.822 204.531 143.772 164.952 164.639 144.627
Resultat efter skat 95.986 163.301 115.640 135.482 142.513 123.823
Udlån 5.436.343 4.719.737 4.224.773 4.325.613 4.359.561 3.924.509
Indlån og anden gæld 7.302.950 7.027.670 6.463.735 6.223.604 5.457.413 5.240.913
Egenkapital 1.309.110 1.247.077 1.108.059
1.026.569 926.741 814.332
Balance 10.570.376 9.978.498 8.974.467 7.614.080 6.703.573 6.367.636
Kapitalprocent 21,5 22,2 21,2 18,6 17,4 17,8