Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Netto rente- og gebyrindtægter 296.612 274.518 255.236 248.025 230.597 213.716
Resultat før skat 144.627 104.653 51.044 -56.748 36.175 12.272
Resultat efter skat 123.823 82.110 40.115 -56.036 24.455 9.839
Udlån 3.924.509 3.687.509 3.511.175 3.643.989 3.647.129 3.498.499
Indlån og anden gæld 5.240.913 4.871.359 4.483.104 4.485.996 3.956.740 4.499.426
Egenkapital 814.332 695.313 619.425 522.531 573.757 546.986
Balance 6.367.636 5.860.191 5.424.739 5.384.120 5.317.982 6.004.480
Kapitalprocent 17,8 16,5 16,3 12,0 16,9 19,6