Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 1. kvartal 21 2020 2019 2018 2017 2016
Netto rente- og gebyrindtægter 95.967 347.514 334.407 308.233 296.612 274.518
Resultat før skat 47.246 143.772 164.952 164.639 144.627 104.653
Resultat efter skat 36.852 115.640 135.482 142.513 123.823 82.110
Udlån 4.522.167 4.224.773 4.325.613 4.359.561 3.924.509 3.687.509
Indlån og anden gæld 6.333.799 6.463.735 6.223.604 5.457.413 5.240.913 4.871.359
Egenkapital 1.125.700 1.108.059 1.026.569 926.741 814.332 695.313
Balance 9.034.004 8.974.467 7.614.080 6.703.573 6.367.636 5.860.191
Kapitalprocent 20,4 21,2 18,6 17,4 17,8 16,5