Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Netto rente- og gebyrindtægter 274.518  255.236 248.025 230.597 213.716 214.058
Resultat før skat 104.653  51.044 -56.748 36.175 12.272 10.692
Resultat efter skat 82.110  40.115 -56.036 24.455 9.839 4.856
Udlån 3.687.509  3.511.175 3.643.989 3.647.129 3.498.499 3.526.544
Indlån og anden gæld 4.871.359  4.483.104 4.485.996 3.956.740 4.499.426 3.509.897
Egenkapital 695.313  619.425 522.531 573.757 546.986 380.717
Balance 5.860.191  5.424.739 5.384.120 5.317.982 6.004.480 5.249.140
Kapitalprocent 16,5  16,3 12,0 16,9 19,6 15,8