Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) Halvår 18 2017 2016 2015 2014 2013
Netto rente- og gebyrindtægter 155.002 296.612 274.518 255.236 248.025 230.597
Resultat før skat 129.481 144.627 104.653 51.044 -56.748 36.175
Resultat efter skat 115.309 123.823 82.110 40.115 -56.036 24.455
Udlån 4.154.581 3.924.509 3.687.509 3.511.175 3.643.989 3.647.129
Indlån og anden gæld 5.384.055 5.240.913 4.871.359 4.483.104 4.485.996 3.956.740
Egenkapital 902.849 814.332 695.313 619.425 522.531 573.757
Balance 6.588.065 6.367.636 5.860.191 5.424.739 5.384.120 5.317.982
Kapitalprocent 19,1 17,8 16,5 16,3 12,0 16,9