Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) Halvår 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Netto rente- og gebyrindtægter 175.098 334.407 308.233 296.612 274.518 255.236
Resultat før skat 55.621 164.952 164.639 144.627 104.653 51.044
Resultat efter skat 43.384 135.482 142.513 123.823 82.110 40.115
Udlån 4.230.606 4.325.613 4.359.561 3.924.509 3.687.509 3.511.175
Indlån og anden gæld 6.550.184 6.223.604 5.457.413 5.240.913 4.871.359 4.483.104
Egenkapital 1.038.051 1.026.569 926.741 814.332 695.313 619.425
Balance 8.008.599 7.614.080 6.703.573 6.367.636 5.860.191 5.424.739
Kapitalprocent 19,6 18,6 17,4 17,8 16,5 16,3