Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 1. kvt. 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Netto rente- og gebyrindtægter 163.160 593.534 463.723 380.970 347.514 334.407
Resultat før skat 102.733 344.111 191.133 204.531 143.772 164.952
Resultat efter skat 76.022 257.979 150.239 163.301 115.640 135.482
Udlån 6.725.781 6.726.329 5.464.400 4.719.737 4.224.773 4.325.613
Indlån og anden gæld 7.918.879 8.284.256 7.840.474 7.027.670 6.463.735 6.223.604
Egenkapital 1.617.990 1.586.066 1.363.361
1.247.077 1.108.059 1.026.569
Balance 11.801.777 11.966.911 11.228.493 9.978.498 8.974.467 7.614.080
Kapitalprocent 23,9 22,8 23,1 22,2 21,2 18,6