Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 1. kvt. 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Netto rente- og gebyrindtægter 82.444 308.233 296.612 274.518 255.236 248.025
Resultat før skat 44.169 164.639 144.627 104.653 51.044 -56.748
Resultat efter skat 34.452 142.513 123.823 82.110 40.115 -56.036
Udlån 4.331.256 4.359.561 3.924.509 3.687.509 3.511.175 3.643.989
Indlån og anden gæld 5.495.332 5.457.413 5.240.913 4.871.359 4.483.104 4.485.996
Egenkapital 935.940 926.741 814.332 695.313 619.425 522.531
Balance 6.761.185 6.703.573 6.367.636 5.860.191 5.424.739 5.384.120
Kapitalprocent 17,8 17,4 17,8 16,5 16,3 12,0