Regnskabstal fra Skjern Bank

Nøgletal (1.000kr.) 1. kvt. 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Netto rente- og gebyrindtægter 141.025 463.723 380.970 347.514 334.407 308.233
Resultat før skat 84.199 191.133 204.531 143.772 164.952 164.639
Resultat efter skat 62.981 150.239 163.301 115.640 135.482 142.513
Udlån 5.585.720 5.464.400 4.719.737 4.224.773 4.325.613 4.359.561
Indlån og anden gæld 7.648.220 7.840.474 7.027.670 6.463.735 6.223.604 5.457.413
Egenkapital 1.397.506 1.363.361 1.247.077
1.108.059 1.026.569 926.741
Balance 10.921.820 11.228.493 9.978.498 8.974.467 7.614.080 6.703.573
Kapitalprocent 22,5 23,1 22,2 21,2 18,6 17,4