Aldersopsparing og Skjern Bank

Udbetalinger fra en Aldersopsparing kan foregå på flere måder - typisk foretaget på en gang, men der kan også udbetales rater. Du bestemmer selv, hvorledes udbetalingen fra Aldersopsparing skal tilrettelægges.

En nyoprettet Aldersopsparing kan udbetales fra 3 år før du når folkepensionsalderen og de næste 20 år. Du har mulighed for at hæve dele af det opsparede beløb og fortsætte opsparingen. Udbetalingerne fra en Aldersopsparing er skattefri.

Der kan årligt indbetales kr. 5.100 frem til 5 år før folkepensionsalderen. Derefter kan der årligt indbetales kr. 46.000. Der er ikke skattemæssig fradrag for indbetalingerne. Afkastet beskattes med 15,3 %. (PAL-skat) årligt.

Vi passer din pensionsinvestering for dig 
- Skjern Bank Profilinvestering

Du har mulighed for at placere din Aldersopsparing i Skjern Bank Profilinvestering. Vore investeringsspecialister justerer løbende værdipapirsammensætningen i depotet på basis af din risikoprofil.

Læs mere om Skjern Bank Profilinvestering her