Aldersopsparing og Skjern Bank

Udbetalinger fra en Aldersopsparing kan foregå på flere måder, men bliver typisk foretaget på en gang, når du går på efterløn eller pension, men der kan også udbetales i flere engangsbeløb. Du bestemmer selv, hvorledes udbetalingen fra din alderspension skal tilrettelægges.

En Aldersopsparing kan udbetales, fra 5 år før du når folkepensionsalderen og indtil 10 år efter. Du har mulighed for at hæve dele af det opsparede beløb og fortsætte opsparingen.

Udbetalingerne fra en Aldersopsparing er skattefri. Der kan årligt indbetales kr. 29.600 (2017) og indbetalingerne kan ikke trækkes fra. Afkastet beskattes med 15,3 %. (PAL-skat) årligt (2017).

Vi passer din pensionsinvestering for dig 
- Skjern Bank Profilinvestering

Dit indestående på Aldersopsparing forrentes med bankens indlånsrentesatser for særlige indlån.

Du har mulighed for at placere din Aldersopsparing i Skjern Bank Profilinvestering. Vore investeringsspecialister justerer løbende værdipapirsammensætningen i depotet på basis af din risikoprofil.

Læs mere om Skjern Bank Profilinvestering her