Sådan henvender du dig til os...

Skjern Bank arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros.

Hvis du ønsker at klage over Skjern Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Skjern Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Skjern Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Bankens klageansvarlige er direktør Per Munck.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2 sal, 1256 København K, Tlf. 3543 6333, www.fanke.dk.

Klagebesvarelse har meget høj prioritet i Skjern Bank, og derfor behandles alle klager som udgangspunkt indenfor 8 arbejdsdage.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant, hvis De/du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse munck@skjernbank.dk.

Skjern Banks klageansvarlige

Bankdirektør Per Munck
munck@skjernbank.dk
9682 1300