Sådan henvender du dig til os...

Skjern Bank arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros.

Hvis du ønsker at klage over Skjern Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Skjern Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Skjern Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Bankens klageansvarlige er Administrerende direktør Per Munck.

Såfremt du ikke får medhold i din klage, du er utilfreds med bankens svar eller ikke modtager svar inden for fem uger kan du som forbruger klage til Det finansielle ankenævn (Pengeinstitutankenævnet), St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33 eller via www.fanke.dk.

Endvidere kan EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse munck@skjernbank.dk.

Skjern Banks klageansvarlige

Administrerende direktør Per Munck
munck@skjernbank.dk
9682 1300