Valutakonto i Skjern Bank

Eksport- og importvirksomheder kan ofte med fordel anvende valutakonti til at udligne valutakursrisici og på den måde kurssikre tilgodehavender eller gæld i fremmed valuta. En anden mulighed for at kurssikre tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er anvendelsen af finansielle instrumenter.

Tilsvarende kan en valutakonto med fordel anvendes hvis man har mange overførsler til og fra udlandet i samme valuta. Derved undgås omveksling til/fra danske kroner.

Med hensyn til direkte kreditering på en valutakonto henviser vi til afsnittet om Serviceaftaler afsnit 2.2 i ”Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed Valuta”.

For privatpersoner skal man dog være opmærksom på de skattemæssige aspekter, der knytter sig til kurstab og kursgevinst af placeringer og lån i fremmed valuta.

En konto i fremmed valuta kan

  • etableres i de mest almindelige valutaer
  • etableres til en fast eller en variabel rente


Valutakursrisikoen er ikke lige stor for alle fremmede valutaer - vi giver gerne vort bud på de mest fordelagtige valutaer til såvel placeringer som gæld.

Kom ind i banken og få rådgivning om hvad vi anbefaler i dit tilfælde!

Valutakonto i Danmark eller i udlandet
I nogle tilfælde kan det være en god ide at have både valutakonti i Danmark og i udlandet, mens det i andre tilfælde er mest hensigtsmæssigt kun at have konti i Danmark.

Konto i en udenlandsk bank er en god ide, hvis du vil opsamle indbetalinger i f.eks. Norge og Sverige og især, hvis der er tale om mange og forholdsvis små betalinger.

De tidligere så populære opsamlingskonti i EUR i f.eks. Tyskland, er i princippet blevet overflødige, da overførsler i EUR mellem EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein i hen-hold til EU’s betalingstjenestedirektiv skal være på din konto i Skjern Bank dagen efter, at beløbet er blevet debiteret på afsenderens konto i udlandet.
Såfremt man vil have en opsamlingskonto i GBP i England eller i USD i USA, vil vi henlede opmærksomheden på, at det undertiden kan være forbundet med et ret så kraftigt kontogebyr eller, der forlanges et pænt stort beløb i minimumsindestående, hvis man vil undgå kontogebyrer.

Vi rådgiver gerne nærmere om mulighederne.

Kontakt Udlandsafdelingen

Udlandsafdelingen