Logo

Certificering af medarbejdere

Krav til medarbejdere i Skjern Bank

Når vi har indhentet en række oplysninger fra dig om blandt andet din risikovillighed, er du klar til at modtage rådgivning om investering. Lovgivningen kræver, at vores rådgivere gennemgår strukturerede undervisningsforløb omkring relevant lovgivning, forskellige investeringsprodukter samt økonomisk forståelse.

Alle rådgivere i Skjern Bank vil gennemgå dette uddannelsesforløb. Vi tilstræber naturligvis altid at give dig den bedst mulige rådgivning – med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi har også specialister klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker at investere i mere komplicerede investeringsprodukter. Dette kunne f.eks. være garanterede obligationer, certifikater, valutaterminsforretninger e.l. Loven kræver, at rådgivere der skal yde rådgivning om komplekse produkter skal være certificerede.

Dette indebærer, at vore specialister hvert 3. år skal bestå en prøve godkendt af finanstilsynet. Dermed er du sikret, at vore specialister har et indgående kendskab til netop det produkt du ønsker at investere i.

Kontakt en af vores certificerede rådgivere

Rådgivere i Skjern Bank