Logo

Livrentepension

En livrente giver dig økonomisk tryghed resten af livet

Med en livsvarig Livrentepension får du en fast indtægt hver måned fra den dag, du går på pension. Det gælder hele din levetid – uanset, hvor gammel du bliver. En Livrentepension er et godt supplement til en Ratepension. En livslang Livrentepension giver økonomisk tryghed hele livet.

Der er ingen aldersbegrænsning på indbetaling til Livrentepension, dog skal indbetalinger på arbejdsgiverordning indeholdes i lønnen. Livrentepension kan tidligst udbetales når du fylder 60 år, dog kan nyoprettede livrentepensioner tidligst udbetales 3 år før folkepensionstidspunktet.

Udbetaling sker månedligt som personlig indkomst og fortsætter hele livet. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne. Indbetaling på private aftaler er fradragsberettiget primært i den personlige indkomst og derefter i kapitalindkomsten.

På private indbetalingsaftaler over 10 år eller mere er hele den årlige indbetaling fradragsberettiget. På private indbetalingsaftaler under 10 år fordeles fradraget med 1/10 hvert år, dog kan opfyldningsfradraget på 58.100 kr. benyttes. Indbetaling via arbejdsgiver er fuldt fradragsberettiget. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af firmaets overskud på en Livrentepension.

Livrente forrentes efter markedsrente princippet, og du kan vælge mellem 4 forskellige investeringsprofiler afhængig af din risikoprofil. Afkastet beskattes med 15,3 % årligt. Der er mulighed for at tilkoble en garanti, der sikrer, at udbetalingerne fortsættes i en årrække, hvis der sker dødsfald i udbetalingsperioden.

Mulighed for ekstra klimavenlige investeringer

Du har mulighed for at gøre noget ekstra for klimaet med din pension. Du kan nemlig let flytte større eller mindre dele til ekstra klimavenlige investeringer. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om det, eller læse mere via linket herunder

Letpension med ekstra klimafokus

Skjern Bank udbyder livslang Livrentepension i samarbejde med Letpension og PFA, under navnet Letsikring af indkomst ved pension.