Livrentepension og Skjern Bank

Med en livsvarig Livrentepension får du en fast indtægt hver måned fra den dag, du går på pension. Det gælder hele din levetid – uanset, hvor gammel du bliver. En Livrentepension er et godt supplement til en Ratepension. En livslang Livrente giver økonomisk tryghed hele livet.

Der er ingen aldersbegrænsning på indbetaling til livrentepension, dog skal indbetalinger på arbejdsgiverordning indeholdes i lønnen. Livrentepension kan tidligst udbetales når du fylder 60 år, dog kan nyoprettede livrentepensioner tidligst udbetales 3 år før folkepensionstidspunktet.

Udbetaling sker månedligt som personlig indkomst og fortsætter hele livet. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne. Indbetaling på private aftaler er fradragsberettiget primært i den personlige indkomst og derefter i kapitalindkomsten.

På private indbetalingsaftaler over 10 år eller mere er hele den årlige indbetaling fradragsberettiget. På private indbetalingsaftaler under 10 år fordeles fradraget med 1/10 hvert år, dog kan opfyldningsfradraget på 52.600 kr. benyttes. Indbetaling via arbejdsgiver er fuldt fradragsberettiget. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af firmaets overskud på en Livrentepension.

Livrente forrentes efter markedsrente princippet, og du kan vælge mellem 4 forskellige investeringsprofiler afhængig af din risikoprofil. Afkastet beskattes med 15,3 % årligt. Der er mulighed for at tilkoble en garanti, der sikrer, at udbetalingerne fortsættes i en årrække, hvis der sker dødsfald i udbetalingsperioden.

Skjern Bank udbyder livslang Livrentepension i samarbejde med Letpension og PFA, under navnet Letsikring af indkomst ved pension.