Bæredygtighed og Skjern Bank

Et bedre og mere bæredygtigt samfund  det vil vi gerne bidrage til

I Skjern Bank har vi et naturligt fokus på social ansvarlighed og bæredygtighed. Dette sker konkret ved at arbejde med FN's verdensmål – samt punkterne angivet af Forum for Bæredygtig Finans.

Vores fokus er til dels på os selv som virksomhed, samt ikke mindst i forhold til hvordan vi på bedste vis kan understøtte en bæredygtig udvikling hos vores kunder – til glæde for disse og samfundet generelt.

Du kan læse mere omkring dine muligheder  herunder hvilke produkter der understøtter bæredygtig udvikling  via linket herunder

Kundevalg og -muligheder  klik her

I vores ESG-rapport får du en status på Skjern Banks arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

I Skjern Bank mener vi, at vi særligt kan bidrage til disse 6 verdensmål.

Læs vores ESG-rapport


 • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

  Banken kompenserer for sit strømforbrug via køb af oprindelsescertifikater vedrørende strøm fra danske vindmøller, og derved er banken med til at skabe en øget efterspørgsel på vedvarende energi, hvilket kan øge andelen af vedvarende energi generelt.

 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Via bankens finansielle løsninger til kunderne i bankens markedsområder samt engagement og støtte til lokale foreninger og lignende, er banken med til at understøtte den løbende udvikling i markedsområderne.

  Banken har et naturligt fokus på at reducere sin egen miljøbelastning i lokalområderne. Affald sorteres og sendes til genanvendelse, og i løbet af 2023 bliver det også muligt at sortere madaffald. Der er desuden stor fokus på forbruget af papir.

 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Banken vil fortsætte sin reduktion af papirforbruget og i videst muligt omfang bruge elektroniske dokumenter frem for fysiske. Desuden vil der ved indkøb fokuseres på materialer samt indkøb i større mængder, hvilket dermed giver besparelser på bl.a. emballage og transport.

  Der arbejdes herudover med at reducere madspild til et absolut minimum.

  Banken vil i sin årlige ESG-rapport bl.a. rapportere om udviklingen i bankens direkte forbrug (scope 1 og 2) fra el, vand og varme samt brændstof og har fokus på at begrænse dette forbrug. 

 • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

  Via bankens kompensering for sit strømforbrug via køb af oprindelsescertifikater fra danske vindmøller samt bl.a. støtten til klimatiltag i særligt 3. verdenslande bidrages til at reducere CO2-udledningen.

 • Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Banken arbejder aktivt for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet og griber ind ved mistanke om ulovlige pengestrømme.

 • Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling

  Vejen til at opnå FN’s verdensmål går gennem samarbejde. I Finanssektoren er der via Forum for Bæredygtig Finans lavet et samarbejde om at efterleve 20 definerende anbefalinger, som alle skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling.

  I Skjern Bank arbejdes der sammen med sektoren og samarbejdspartnere mod at efterleve punkterne fra Forum for Bæredygtig Finans og dermed bidrage til den bæredygtige udvikling.

  Du kan læse mere om punkterne defineret af Forum for Bæredygtig Finans via linket herunder.

  Læs mere her


Velgørenhed — når Danmark går sammen om FN's verdensmål

Når Danmark går sammen om FN’s verdensmål og samler ind i den gode sags tjeneste, vil Skjern Bank også gerne bidrage.

Danmarks Indsamlingen:
I såvel 2022 som 2023 er der doneret beløb til Danmarks Indsamling. Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer og DR, og formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Ved at støtte Danmarks Indsamling bakker banken op om verdensmål nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Røde Kors: Skjern Bank har desuden i 2022 doneret beløb til Røde Kors til hjælpearbejdet i Ukraine og andre brændpunkter i verden. 

Knæk Cancer: Banken har igennem en årrække, og gør det stadig, støttet Kræftens Bekæmpelse i Knæk Cancer kampagnen.

Dansk Folkehjælp: I 2022 har Skjern Bank igen støttet Dansk Folkehjælp’s Julehjælp, som støtter fattige og udsatte børnefamilier i Danmark, der ikke har råd til at holde juleaften.