Logo

Bæredygtighed og Skjern Bank

Et bedre og mere bæredygtigt samfund - det vil vi gerne bidrage til

I Skjern Bank har vi et naturligt fokus på social ansvarlighed og bæredygtighed. Dette sker konkret ved at arbejde med FN's verdensmål – samt punkterne angivet af Forum for Bæredygtig Finans.

Vores fokus er til dels på os selv som virksomhed, samt ikke mindst i forhold til hvordan vi på bedste vis kan understøtte en bæredygtig udvikling hos vores kunder – til glæde for disse og samfundet generelt.

Du kan læse mere omkring dine muligheder - herunder hvilke produkter der understøtter bæredygtig udvikling - via linket herunder

I vores ESG-rapport får du en status på Skjern Banks arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. 

I Skjern Bank mener vi, at vi særligt kan bidrage til disse 6 verdensmål.

Læs vores ESG-rapport

img

 

På hovedkontoret i Skjern fik banken i sommeren 2023 installeret solceller. Solcellerne bidrager med en strømproduktion, som reducerer strømforbruget fra bygningen med 25-30% om året. I 2024 planlægger banken at få installeret solceller på bygningen i Varde.

Banken kompenserer sit øvrige samlede strømforbrug via køb af oprindelsescertifikater vedrørende strøm fra danske vindmøller, og derved er banken med til at skabe en øget efterspørgsel på vedvarende energi, hvilket kan øge andelen af vedvarende energi i samfundet generelt.

Banken er i dialog med erhvervskunderne om muligheden for solceller på bygninger. I den forbindelse kan banken yde særlig rådgivning om den finansielle vurdering af investeringerne.

Via bankens finansielle løsninger til kunderne i bankens markedsområder samt engagement og støtte til lokale foreninger og lignende, er banken med til at understøtte den løbende udvikling i markedsområderne.

Banken har et naturligt fokus på at reducere sin egen miljøbelastning i lokalområderne. Affald sorteres og sendes i al væsentlighed omfang til genanvendelse.

Banken vil i videst muligt omfang bruge elektroniske dokumenter frem for fysiske. I forbindelse med bankens indkøb fokuseres der på materialevalg, produktionsforhold samt indkøb i større mængder, hvilket dermed giver besparelser på bl.a. emballage og transport.

Leverandøren til bankens kantine på hovedkontoret har desuden et stort fokus på ESG-forhold, og i kantinen arbejdes herudover med at reducere madspild til et absolut minimum.

I ESG-rapporten rapporteres om udviklingen i bankens direkte forbrug (scope 1 og 2) fra el, vand og varme samt brændstof og banken har fokus på at begrænse dette forbrug. I 2024 vil banken desuden starte målingen af CO2-forbruget fra scope 3, herunder indkøb, affald og medarbejderkørsel.

Banken ønsker, at bidrage til at vore kunder og interessenter opnår en bæredygtig udvikling via vores finansielle rådgivning og indsigt i bæredygtighedsforhold – herunder klimaforandringerne. Erhvervskunderne skal opleve, at banken er nysgerrig og ønsker en dialog om ESG-forholdene. Privatkunderne skal gøres opmærksom på evt. muligheder for energieffektivisering af den private bolig.

Banken ønsker desuden at reducere sin egen klimabelastning til et minimum, hvilket i første omgang særligt er sket via investering i solceller på bankens hovedkontor, samt køb af strøm med oprindelsescertifikater fra danske vindmøller.

Banken arbejder aktivt for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet og griber ind ved mistanke om ulovlige pengestrømme.

Vejen til at opnå FN’s verdensmål går gennem samarbejde. I Finanssektoren er der via Forum for Bæredygtig Finans lavet et samarbejde om at efterleve 20 definerende anbefalinger, som alle skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling.

I Skjern Bank arbejdes der sammen med sektoren og samarbejdspartnere mod at efterleve punkterne fra Forum for Bæredygtig Finans og dermed bidrage til den bæredygtige udvikling.

Du kan læse mere om punkterne defineret af Forum for Bæredygtig Finans via linket herunder.

Læs mere her

img

Velgørenhed — når Danmark går sammen om FN's verdensmål

Når Danmark går sammen om FN’s verdensmål og samler ind i den gode sags tjeneste, vil Skjern Bank også gerne bidrage.

Danmarks Indsamlingen: I 2022, 2023 samt 2024 er der doneret beløb til Danmarks Indsamling. Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer og DR, og formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Ved at støtte Danmarks Indsamling bakker banken op om verdensmål nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

Røde Kors: Skjern Bank har desuden i 2022 doneret beløb til Røde Kors til hjælpearbejdet i Ukraine og andre brændpunkter i verden.

Knæk Cancer: Banken har igennem en årrække, og gør det stadig, støttet Kræftens Bekæmpelse i Knæk Cancer kampagnen.

Dansk Folkehjælp: I 2022 og 2023 har Skjern Bank støttet Dansk Folkehjælp’s Julehjælp, som støtter fattige og udsatte børnefamilier i Danmark, der ikke har råd til at holde juleaften.

   

img