Logo

Provisionsaftaler og Skjern Bank

Samarbejdsaftaler med investeringsforeninger

Skjern Bank er en ikke-uafhængig rådgiver. Dette betyder, at banken har samarbejdsaftaler med en række forskellige investeringsforeninger og kan modtage provision herfra.

Vederlag for samarbejdsaftaler er en naturlig del af bankens forretningsområde og er almindelig praksis på området. Det vederlag som banken kan være berettiget til at modtage anvendes blandt andet til at uddanne bankens medarbejdere i produktkendskab, optimering af investeringsprocesser og opretholdelse af IT-systemer på området, så vi kan sikre vores kunder en kompetent rådgivning samt et bredt udbud af investeringsprodukter.

Det skal understreges, at ingen medarbejdere i banken modtager provision eller bonus i forbindelse med udvælgelsen af samarbejdspartnere.

Kvalitetsforbedrende services

I forbindelse med den provision, som banken kan modtage fra investeringsforeninger, tilbydes vores kunder en række services der øger kvaliteten og investeringsoplevelsen. Du kan læse mere om kvalitetsforbedrende services her:

Læs mere her