Værd at vide om investering

Investeringsprofil
Før du kaster dig ud i at investere, er det en rigtig god idé at afveje dine ønsker til afkast med risikoen for at tabe penge. Ved investering i værdipapirer er der nemlig oftest en klar sammenhæng mellem afkast og risiko. Værdipapirer med en høj risiko giver mulighed for et højt afkast. Samtidig betyder en mindre risiko sædvanligvis et tilsvarende lavere afkast.

For at få et fingerpeg om, hvordan dine investeringer skal sammensættes, er det derfor en rigtig god idé at få afdækket din investeringsprofil. Dette gøres i samarbejde med din rådgiver, hvor du vil blive spurgt om en række forhold:

  • dit formål med investeringerne
  • din tidshorisont
  • dine skattemæssige forhold
  • din investeringserfaring
  • din risikovillighed
  • din evne til at bære eventuelle tab

Skjern Bank tilbyder et stort udvalg af forskellige investeringsprodukter, som kan tilpasses dine behov. For at vi kan rådgive dig om investering, er det en forudsætning, at du får afdækket din investeringsprofil. Profilen bruger vi nemlig som udgangspunkt for vores rådgivning, idet profilen sikrer, at dine investeringer passer til dig og dine forventninger til afkast og risiko. Læs mere om vilkår for handel via linket herunder:

Sammensætning af dine investeringer – aktier eller obligationer?
Det er en tommelfingerregel, at aktier er mere risikofyldte end obligationer. Dvs. når du køber aktier skal du være indstillet på, at risikoen for tab er større end den er ved obligationer. Når du har fået afdækket din investeringsprofil, får du en anbefalet fordeling mellem aktier og obligationer. Anbefalingen er et resultat af de oplysninger du har givet os om dit formål med investeringen, din tidshorisont, din risikovillighed m.v. Generelt kan det siges, at din risikovillighed samt din tidshorisont er afgørende for, hvor stor en andel af aktier vi vil anbefale dig. Hvis du har en høj risikovillighed samt en lang tidshorisont, anbefaler vi som regel en større andel af aktier. Tilsvarende vil vi anbefale dig en overvægt af obligationer, hvis du har en lav risikovillighed og en kort tidshorisont.
Det er vigtigt at understrege, at vores anbefalede fordeling mellem aktier og obligationer ikke er nogen garanti for at du opnår positive afkast på dine investeringer. Når du investerer, vil der altid være en mulighed for, at du ikke får det investerede beløb tilbage.

Risikospredning
Når du har fået afdækket din profil, og har fået en anbefalet fordeling mellem aktier og obligationer, skal du overveje, hvordan du får spredt din risiko. Det gamle ordsprog om, at ”man ikke skal lægge alle sine æg i en kurv” gælder også for investering. Generelt kan man sige, at jo flere lande og sektorer du spreder dine investeringer over, desto mindre er risikoen.

Dog skal du samtidig være opmærksom på, at investering i nogle områder af verden er forbundet med større risiko – og dermed også et større afkastpotentiale. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvordan du bedst får sammensat dine investeringer.

  • Ønsker du rådgivning om investering?

Ønsker du selv at handle? - her er 3 links der kan hjælpe dig på vej

Få mere viden om investering

For yderligere information omkring investering er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere

Investeringsrådgiver