Firmapension med Skjern Bank

I samarbejde med APPension tilbyder Skjern Bank etablering af firmapension for virksomhedens ansatte.

Minimumsdeltagelse er 1 ansat (overenskomstansatte medarbejdere med arbejdsmarkedspension kan ikke tilbydes firmapension).

Årlig gennemsnitlig indbetaling på kr. 30.000 pr. medarbejder eller derover.

Solidariske forsikringsdækninger ved sygdom, kritisk sygdom og død til lave præmier.

Forsikringsdækninger og opsparing er i APPension, men det er Skjern Banks pensionsspecialister, som har ansvaret for indgåelse af aftale, pensionsmøder i virksomheden og løbende servicering af virksomheden.

Forsikringsformidling IDD Erhverv

Læs mere om Skjern Bank som forsikringsformidler via linket herunder:

Forsikringsformidling - IDD - Erhverv

Kontakt vores pensionseksperter

Pensionseksperter