Direktion og Bestyrelse i Skjern Bank

Bankens direktion  

Bankdirektør Per Munck

Ansat pr. 01.11.1999

Bestyrelsesmedlem i Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, Bankdata

Bankens bestyrelse  

Hans Ladekjær Jeppesen
Formand

Indvalgt i bestyrelsen i 2011
Genvalgt i 2017
På valg i 2019

Advokat

Bestyrelsesformand i ODJ Holding A/S, LHI Invest A/S, PE Trading A/S, Grey Holding 2 A/S, Grey Holding 1 A/S,  Byggefirmaet Ivan V. Mortensen A/S, Grønbjerg Grundinvest A/S, Specialfabrikken Vinderup A/S, Nyt Hjem A/S, Roslev Trælasthandel A/S
Bestyrelsesmedlem i Carl C A/S, Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius, Skjern Håndbold A/S,  AA Ejendomme 1 A/S, Grønbjerg Ejendomsselskab A/S, Carl C Ejendomme ApS, AA Properties A/S, Gråkjær A/S, Kastrup A/S, Kastrup Ejendomme A/S, Kastrup Vinduet Holding ApS

Jens Okholm
Næstformand

Indvalgt i bestyrelsen 2010
Genvalgt i 2018
På valg i 2020

Konsulent

Formand for revisionsudvalget

Bestyrelsesformand i Hansen & Bay Byg A/S, 
Bestyrelsesmedlem i it-Craft A/S

Finn Erik Kristiansen

Indvalgt i bestyrelsen 2010
Genvalgt i 2018
På valg i 2020

Direktør i ProVarde S/I, Kristiansen Ejendomme A/S, Bordin Holding ApS

Bestyrelsesformand
i Kristiansen Bog & Idé A/S, Flensborg A/S
Bestyrelsesmedlem
i Kristiansen Ejendomme A/S, Fomars

Bjørn Jepsen

Indvalgt i bestyrelsen 2014
Genvalgt i 2018
På valg i 2020

Gårdejer

Bestyrelsesmedlem i Danmarks Kvægforskningscenter, SEGES-kvæg, Arla Foods AmbA, Kvægafgiftsfonden, Landbrug og Fødevarer virksomhedsbestyrelse

Søren Dalum Tinggaard

Indvalgt i bestyrelsen 2013
Genvalgt i 2017
På valg i 2019

Underdirektør i Danish Crown

Bestyrelsesmedlem i AP Pension A/S

Troels Bülow-Olsen

Indvalgt i bestyrelsen i 2018
På valg i 2020

Adm. direktør

Lars Skov Hansen
Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i bestyrelsen 2011
Genvalgt i 2015
På valg i 2019

Lars Lerke
Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i bestyrelsen 2012
Genvalgt i 2015
På valg i 2019

Carsten Jensen
Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i bestyrelsen 2015
På valg i 2019