Ophørspension i Skjern Bank

Ophørspension er for kunder, der i privatregi eller i et selskab, hvori kunden har været hovedaktionær, ophører helt eller delvist med at drive virksomhed.

Den skattemæssige avance ved salg kan indbetales på ophørspension, hvorved skattebetalingen udskydes (max. indbetaling er kr. 3.162.500).

For at kunne anvende ophørspension, er der følgende krav:

  • Du skal være fyldt 55 år
  • Du skal have drevet erhvervsmæssig virksomhed i mindst 10 år forud for salget
  • Virksomheden må ikke i væsentlig omfang have bestået i ejendomsudlejning, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende
  • Der kan ikke indbetales mere end den skattepligtige avance

Indestående på ophørspension indgår i beregningsgrundlaget for udregning af efterløn.

Fra første indbetaling skal der gå 5 år før første udbetaling kan finde sted. Udbetaling sker over min. 10 år.
Der er ikke krav om et seneste starttidspunkt for første udbetaling.

Kontakt vores pensionseksperter

Pensionseksperter