Ophørspension i Skjern Bank

Ophørspension er for selvstændige, der helt eller delvist ophører med at drive virksomhed.

Den skattemæssige avance ved salg kan indbetales på ophørspension, hvorved skattebetalingen udskydes (max. indbetaling i år 2017 er kr. 2.683.500).

For at kunne anvende ophørspension, er der følgende krav:

  • Du skal være fyldt 55 år
  • Du skal have drevet erhvervsmæssig virksomhed i mindst 10 år forud for salget
  • Virksomheden må ikke i væsentlig omfang have bestået i ejendomsudlejning, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende
  • Der kan ikke indbetales mere end den skattepligtige avance

Indestående på ophørspension indgår i beregningsgrundlaget for udregning af efterløn.

Fra første indbetaling skal der gå 5 år før første udbetaling kan finde sted. Udbetaling sker over min. 10 år.
Der er ikke krav om et seneste starttidspunkt for første udbetaling.

Ved kontant indestående på 1 mio. kr. eller derover, opnås bankens højeste indlånsrente på pension.

Kontakt vores pensionseksperter

Pensionseksperter