Investor Relations

Skjern Bank og bankens bestyrelse ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informations- og kommunikationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde.

Formålet er at øge kendskabet til Skjern Bank i investorkredse, samt at give aktionærer og mulige nye investorer et optimalt grundlag for deres investeringsbeslutninger.

Åbenhed og gennemsigtighed er således af vital betydning, hvorfor det fortsat er bankens politik:

 • at udsende halvårs- og kvartalsrapporter
 • at aflægge bankens årsrapport efter dansk lovgivning og med alle relevante specifikationer
 • at offentliggøre oversigter over bestyrelsens og direktionens handel med Skjern Bank-aktier, når det sker. Herudover offentliggøres bestyrelsens og direktionens besiddelser af Skjern Bank-aktier i årsrapporten
 • at besvare alle henvendelser fra investorer til banken
 • at tage imod investorer og analytikere, som ønsker at besøge banken

Kontaktoplysinger

 • Aktionærer, analytikere, interesserede investorer eller andre, som måtte have investor relaterede spørgsmål til banken er velkomne til at kontakte os via nedenstående links.
Bankdirektør
Per Munck

Tlf. 9682 1333
munck@skjernbank.dk
 
Økonomi— og administrationschef
Thomas Baun

Tlf. 9682 1318
baun @skjernbank.dk
 

Udvalgsoversigt

 • Få et overblik over bankens Revisons-, Nominerings- og vederlags- samt Risikoudvalg samt hvilke opgaver disse varetager for Skjern Bank.

 • Revisionsudvalg

  Skjern Bank har nedsat et revisionsudvalg bestående af

  • formand Niels Erik Kjærgaard
  • Niels Chr. Poulsen
  • Lars Skov Hansen

  Revisionsudvalgets formand er det uafhængige og kvalificerede medlem. Bankens bestyrelse har vurderet, at Søren Dalum Tinggaard uddannelse og erhvervserfaring gør, at han er i besiddelse af de krævede kvalifikationer, jf. "Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet". Revisionsudvalget afholder 4 årlige møder. Revisionsudvalgets opgaver omfatter primært de i nedenstående kommisorium beskrevne opgaver. 

  Revisionsudvalg - kommisorium i Skjern Bank

 • Nominerings- og vederlagsudvalg

  Skjern Bank har nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg bestående af

  • Formand Hans Ladekjær Jeppesen
  • Niels Chr. Poulsen
  • Carsten Jensen

  Nomineringsudvalget afholder min. 2 årlige møder. Nomineringsudvalgets opgaver omfatter de i nedenstående kommisorium beskrevne opgaver. 

  Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget i Skjern Bank

 • Risikoudvalg

  Skjern Bank har nedsat et risikoudvalg bestående af

  • Formand Bjørn Jepsen
  • Finn Erik Kristiansen
  • Michael Tang Nielsen

  Risikoudvalget afholder min. 1-2 årlige møder.

  Risikoudvalgets opgaver omfatter de i nedenstående kommisorium beskrevne opgaver.

  Kommissorium for Risikoudvalget i Skjern Bank