Investor Relations

Skjern Bank og bankens bestyrelse ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informations- og kommunikationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde.

Formålet er at øge kendskabet til Skjern Bank i investorkredse, samt at give aktionærer og mulige nye investorer et optimalt grundlag for deres investeringsbeslutninger.

Åbenhed og gennemsigtighed er således af vital betydning, hvorfor det fortsat er bankens politik:

  • at udsende halvårs- og kvartalsrapporter
  • at aflægge bankens årsrapport efter dansk lovgivning og med alle relevante specifikationer
  • at offentliggøre oversigter over bestyrelsens og direktionens handel med Skjern Bank-aktier, når det sker. Herudover offentliggøres bestyrelsens og direktionens besiddelser af Skjern Bank-aktier i årsrapporten
  • at besvare alle henvendelser fra investorer til banken
  • at tage imod investorer og analytikere, som ønsker at besøge banken

Skjern Bank Investorsite

Læs mere om udviklingen i Skjern Bank via bankens selskabsside hos HC Andersen Capital.
    

 
  

Skjern Bank - Årsrapport 2023

Bankdirektør Per Munck fortæller her kort om året 2023 i Skjern Bank.

Investorportalen

Få adgang til Investorportalen herunder. Via Investorportalen, har du mulighed for at se din beholdning af Skjern Bank aktier, ændre dine kontaktoplysninger hos Euronext Securities samt tilmelde dig bankens generalforsamling, når der åbnes op for tilmelding.

Investorportalen — klik her

Kontaktoplysinger

  • Aktionærer, analytikere, interesserede investorer eller andre, som måtte have investor relaterede spørgsmål til banken er velkomne til at kontakte os via nedenstående links.
Administrerende direktør
Per Munck

Tlf. 9682 1333
munck@skjernbank.dk
 
Bankdirektør
Thomas Baun

Tlf. 9682 1318
baun @skjernbank.dk
 

Udvalgsoversigt

  • Få et overblik over bankens Revisons-, Nominerings- og vederlags- samt Risikoudvalg samt hvilke opgaver disse varetager for Skjern Bank.