Investor Relations

Skjern Bank og bankens bestyrelse ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og arbejder derfor løbende på at udbygge informations- og kommunikationsniveauet, således at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde.

Formålet er at øge kendskabet til Skjern Bank i investorkredse, samt at give aktionærer og mulige nye investorer et optimalt grundlag for deres investeringsbeslutninger.

Åbenhed og gennemsigtighed er således af vital betydning, hvorfor det fortsat er bankens politik:

  • at udsende halvårs- og kvartalsrapporter
  • at aflægge bankens årsrapport efter dansk lovgivning og med alle relevante specifikationer
  • at offentliggøre oversigter over bestyrelsens og direktionens handel med Skjern Bank-aktier, når det sker. Herudover offentliggøres bestyrelsens og direktionens besiddelser af Skjern Bank-aktier i årsrapporten
  • at besvare alle henvendelser fra investorer til banken
  • at tage imod investorer og analytikere, som ønsker at besøge banken

Skjern Bank Investorsite

Læs mere om udviklingen i Skjern Bank via bankens selskabsside hos HC Andersen Capital.
    

 
  

Skjern Bank - 3. kvartal 2022

Bankdirektør Per Munck fortæller her kort om udviklingen i bankens 3. kvartal 2022.

Kontaktoplysinger

  • Aktionærer, analytikere, interesserede investorer eller andre, som måtte have investor relaterede spørgsmål til banken er velkomne til at kontakte os via nedenstående links.
Bankdirektør
Per Munck

Tlf. 9682 1333
munck@skjernbank.dk
 
Underdirektør
Thomas Baun

Tlf. 9682 1318
baun @skjernbank.dk
 

Udvalgsoversigt

  • Få et overblik over bankens Revisons-, Nominerings- og vederlags- samt Risikoudvalg samt hvilke opgaver disse varetager for Skjern Bank.