Ratepension og Skjern Bank

Som navnet indikerer, så er en ratepension en pensionsordninger, som udbetales i lige store rater over min. 10 år og max. 30 år. Seneste udbetalingsstart er 85 år og seneste udbetaling er ved 95 år.

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Indbetaling på privat aftale er fradragsberettiget primært i personlig indkomst og derefter i kapitalindkomst. Ønsker du at indskyde mere end det maksimale indbetalingsbeløb kr. 57.200, kan du gøre det på en livrentepension.

Du kan få skattefradrag i topskatten for indbetaling op til indbetalingsmax. på ratepensionen. Afkastet beskattes med 15,3 %. (PAL-skat) årligt.

Vi passer din pensionsinvestering for dig 
- Skjern Bank Profilinvestering

Dit indestående på en Ratepension forrentes med bankens indlånsrentesatser for særlige indlån.

Du har mulighed for at placere din Ratepension i Skjern Bank Profilinvestering. Vore investeringsspecialister justerer løbende værdipapirsammensætningen i depotet på basis af din risikoprofil.


Læs mere om Skjern Bank Profilinvestering her