Ratepension og Skjern Bank

Som navnet indikerer, så er en ratepension en pensionsordninger, som udbetales i lige store rater over min. 10 år og max. 25 år, og skal være færdigudbetalt senest 25 år efter, du har nået efterlønsalderen.

Ratepensionen skal oprettes senest i kalenderåret 15 år efter du har nået efterlønsalderen. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Indbetaling på privat aftale er fradragsberettiget primært i personlig indkomst og derefter i kapitalindkomst. Ønsker du at indskyde mere end det maksimale indbetalingsbeløb (kr. 53.500 i 2017), kan du gøre det på en livrentepension.

Du kan få skattefradrag i topskatten for indbetaling op til indbetalingsmax. på ratepensionen. Afkastet beskattes med 15,3 %. (PAL-skat) årligt (2016).

Vi passer din pensionsinvestering for dig 
- Skjern Bank Profilinvestering

Dit indestående på en Ratepension forrentes med bankens indlånsrentesatser for særlige indlån.

Du har mulighed for at placere din Ratepension i Skjern Bank Profilinvestering. Vore investeringsspecialister justerer løbende værdipapirsammensætningen i depotet på basis af din risikoprofil.


Læs mere om Skjern Bank Profilinvestering her