Ratepension og Skjern Bank

Som navnet indikerer, så er en Ratepension en pensionsordninger, som udbetales i lige store rater over min. 10 år og max. 30 år. Seneste udbetalingsstart er 86 år og seneste udbetaling er ved 96 år.

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Indbetaling på privat aftale er fradragsberettiget primært i personlig indkomst og derefter i kapitalindkomst. Ønsker du at indskyde mere end det maksimale indbetalingsbeløb kr. 63.100, kan du gøre det på en Livrentepension.

Du kan få skattefradrag i topskatten for indbetaling op til indbetalingsmax. på ratepensionen. Afkastet beskattes med 15,3 %. (PAL-skat) årligt.

Vi passer din pensionsinvestering for dig 

Dit indestående på en Ratepension forrentes med bankens indlånsrentesatser for særlige indlån.

Du har mulighed for at placere din Ratepension i Lokal Puljeinvest. Vores investeringsspecialister er klar til at hjælpe dig med den helt rigtige puljesammensætning.


Læs mere om Lokal Puljeinvest her