Sikring ved medarbejdersygdom

Uanset hvor godt du passer på dig selv og dine medarbejdere, kan sygdom opstå. Det samme gælder desværre for ulykker. Det er en del af livet, opstår altid ubelejligt og kan have store konsekvenser. Især mindre virksomheder er særligt udsatte, da selv en enkelt nøglemedarbejders sygemelding, kan have markante konsekvenser.

Med en sygedriftstabsforsikring er din virksomhed sikret, hvis du som virksomhedsejer eller en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer ud for en ulykke. 

Hvad dækker forsikringen?

  • Tab ved nedgang i omsætningen på grund af sygdom eller ulykke.
  • Udgift til vikar eller andre løsninger, der kan sikre omsætningen helt eller delvist.

Få mere viden om sygedriftstabsforsikringen

Sygedriftstabsforsikring igennem Privatsikring  klik her

  
Kontakt en af vores Erhvervsrådgivere og hør mere om din muligheder som erhvervsdrivende:

Kontakt en Erhvervsrådgiver