Sikring ved medarbejdersygdom

Uanset hvor godt du passer på dig selv og dine medarbejdere, kan sygdom opstå. Det samme gælder desværre for ulykker. Det er en del af livet, opstår altid ubelejligt og kan have store konsekvenser.Især mindre virksomheder er særligt udsatte, da selv en enkelt nøglemedarbejders sygemelding, kan have markante konsekvenser.

Med en sygedriftstabsforsikring er din virksomhed sikret, hvis du som virksomhedsejer eller en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Der kræves ingen helbredsoplysninger ved etablering, hvilket letter processen betydeligt og gør det nemt at sikre din virksomheds fremtid.

Hvad dækker forsikringen?

  • Når en person omfattes af forsikringen, dækker vi ved ulykke og sygdom (sygdom dækkes 6 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse)
  • Vi dækker lidelser, der er opstået i den periode, hvor personen er forsikret
  • Vi dækker lønudgifter, for den forsikrede person, ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed
  • Vi dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed, og helt op til 12 måneder, fra første dag som uarbejdsdygtig (retten til sygedagpenge skal være til stede)

Dine fordele ved sygedriftstabsforsikringen

  • Den erstatning, du får udbetalt pr. person, der er forsikret, udgør helt op til 80 % af den gennemsnitlige månedlige omsætning pr. fuldtidsmedarbejder
  • Præmien er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket vil sige, at der udbetales direkte til virksomheden og erstatning indgår i driften før skat
  • Du får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at konsultere fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver

Kontakt en af vores Erhvervsrådgivere og hør mere om din muligheder som erhvervsdrivende:

Kontakt en Erhvervsrådgiver

Total afdækning af virksomhedsejer(e)/nøglepersoner