Logo

Central information

Fælles informationsmateriale om investeringsforeninger

Investeringsforeningsbeviser er i mærkningsordningen for investeringsprodukter placeret i den gule kategori.

For at gøre information lettere overskuelig for investorer, indføres der i hele EU et fælles informationsmateriale vedrørende investeringsforeninger – den såkaldte centrale information (CI).

CI indeholder information blandt andet omkring afkast, risiko, omkostninger og investeringsstrategi. Dokumentet indeholder også et nyt risikobarometer, der gør det nemt at sammenligne risikoen på de forskellige investeringsforeninger.

 Central investorinformation - risiko

Risikobarometeret vil være ens for alle investeringsforeninger i EU. Barometeret har syv trin, hvor de mindst risikable foreninger får et 1-tal, mens 7 indikerer, at investeringsforeningen har store udsving fra år til år. Du kan finde mere omkring Central information på investeringsforeningernes hjemmesider. I Skjern Bank samarbejder vi med en række investeringsforeninger - følg linket herunder og få yderligere oplysninger:

Investeringsforeninger

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte banken for rådgivning.

Kontakt en rådgiver