Overskuelig investorinformation

Investeringsforeningsbeviser er i mærkningsordningen for investeringsprodukter placeret i den gule kategori.

Mærkningsordningen giver dog ikke nogen indikation af risikoen ved hver enkelt investeringsforening.

For at gøre information lettere overskuelig for investorer, indføres der i hele EU et fælles informationsmateriale vedrørende investeringsforeninger – den såkaldte centrale investorinformation (CI).

CI indeholder information blandt andet omkring afkast, risiko, omkostninger og investeringsstrategi. Dokumentet indeholder også et nyt risikobarometer, der gør det nemt at sammenligne risikoen på de forskellige investeringsforeninger.Risikobarometeret vil være ens for alle investeringsforeninger i EU. Barometeret har syv trin, hvor de mindst risikable foreninger får et 1-tal, mens 7 indikerer, at investeringsfor-eningen har store udsving fra år til år.

Du kan finde mere omkring Central Investorinformation på investeringsforeningernes hjemmesider. I Skjern Bank samar-bejder vi med en række investeringsforeninger - følg linket herunder og få yderligere oplysninger:

Du er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte banken for rådgivning.  

Mærkning af produktet

Få uddybet Skjern Banks mærkningsordning via linket herunder.

Mærkningsordning