Foreninger og Skjern Bank

Vi har i Skjern Bank en lang tradition for at understøtte det lokale forenings- og kulturliv. Foreningerne har en stor værdi for mange i lokalsamfundet og vi ønsker at understøtte og bakke op om det gode og ofte frivillige foreningsarbejde, der foregår.

Som foreningskunde, samarbejder du med en ansvarlig og lokal forankret bank. Vi lægger vægt på nærvær og personlig kontakt. Det personlige kendskab og vores store ekspertise i foreningsforhold, bruger vi til at sammensætte den bedste løsning til foreningen.

Et særligt fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering, øger alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. For at optimere processen og dermed spare både bestyrelsen og banken for et tidskrævende arbejde, har vi valgt at stille et værktøj til rådighed for alle foreningskunder. Systemet hjælper bestyrelsen med at indsamle de lovpligtige dokumenter. Du bliver som foreningskunde automatisk inviteret ind i systemet, som hjælper med at indsamle og sende dokumentationen til banken.

Foreningsværktøjet hjælper alle typer af foreninger med at samle og optimere arbejdet i bestyrelsen. Samtidig hjælper det bestyrelsen med at overholde de nye lovkrav fra datatilsynet og Finanstilsynet. Du kan læse om samarbejdet med Unioo her >>.

Ny foreningskunde?
Ønsker du at blive foreningskunde i Skjern Bank, er der en række forhold foreningen skal informere os om. Disse oplysninger skal indsamles og sendes igennem et bestyrelsesværktøj, som vi stiller til rådighed for foreningen.

B
anken har - ligesom alle andre pengeinstitutter - pligt til at opbevare denne dokumentation for at overholde reglerne i hvidvaskningsloven

  • Kopi af vedtægter med tegningsregler
  • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument
  • Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer
  • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer, samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
  • Formål og omfangsskema

Foreningen er som kunde forpligtet til at holde banken løbende opdateret, ved eksempelvis udskiftning i bestyrelsen. Oplysningerne modtager vi via et online værktøj, som hjælper bestyrelsen med både indsamlingen og det daglige bestyrelsesarbejde

Læs meget mere om bestyrelsesværktøjet via linket herunder.

Bestyrelsesværktøj - klik her

Kontakt os

Har du spørgsmål til det at være foreningskunde i Skjern Bank, er du velkommen til at kontakte os pr. mail. Du får hjælp via mailadressen herunder.

Mail til post@skjernbank.dk