Selvpension og Skjern Bank

Der har ikke siden juni 1998 været muligt at oprette Selvpensioneringskonti i danske pengeinstitutter.

Men for de mange selvpensioneringskonti, der er oprettet, var følgende regler gældende:

  • En selvpensioneringskonto kunne oprettes af alle, der var fyldt 18 år, men ikke var ældre end 50 år
  • En selvpensioneringskonto skulle være bundet i 15 år
  • Der kunne indsættes max. 3.000 kr. om året, - i alt op til 40.000 kr.
  • Til og med 1987 var der fradragsret for indbetalingerne. Fradragsretten bortfaldt i 1987.
  • Udbetaling kunne tidligst finde sted, når kontohaverens fyldte 60 år.

Fra 2010 blev det muligt at ophæve selvpensionen, når man ønsker det - også selvom man endnu ikke er fyldt 60 år. Udbetalingen sker uden nogen form for skat eller afgift.