Dit boligprojekt er i gode hænder

Uanset om du skal købe et hus, lejlighed, andelsbolig eller bygge nyt, så gå først i Skjern Bank

At købe bolig er en stor beslutning, hvor det er rart at have sin bank med fra start til slut.

Vi vil rigtig gerne hjælpe med at beregne din boligøkonomi. Og det uanset om du skal købe bolig for første gang, om du skal skifte bolig, eller du skal bygge om eller til din bestående bolig.

I dag kan boligfinansieringen sammensættes på mange forskellige måder, med et mix af forskellige realkredit- og boliglån i banken. Det kan være svært at overskue mulighederne og sammensætte den optimale finansiering. Det hjælper vi med. Vi regner økonomien igennem og giver et overslag over, hvad du har råd til.

Hjælp og gode råd
Her på siden giver vi dig gode råd, hvis du går med drømme om køb af ejerbolig, andelsbolig eller sommerhus. Læs mere i menuen til højre hvor du  kan finde  hjælp i forbindelse med køb af bolig - både for dig der køber bolig for første gang, og for dig som har været på boligmarkedet i mange år.

Du er naturligvis altid velkommen til at  kontakte en af vores erfarne rådgivere - du finder en i nærheden af dig herunder.


Kontakt rådgiver

Boligkøbets forløb

Få overblik over hvad du kan opleve i forbindelse med et boligforløb.

 • Boligkøbsbudget

  På basis af jeres oplysninger om løn og budget - kopier af de seneste 3 lønsedler, seneste årsopgørelse fra SKAT og tal fra jeres budget – udarbejder vi et boligkøbsbudget til jer. Det er en vejledende beregning, som viser, hvad I kan købe bolig for.

  Vi gennemgår boligkøbsbudgettet, og kan vi også drøfte:

  • Salgsopstillingen og de ting, I skal være opmærksomme på, når I kigger bolig
  • Hvem I kan have gavn af at trække på – f.eks. advokat, byggesagkyndig, håndværkere, energikonsulent
  • De forskellige lånemuligheder
  • Hvordan køb af bolig i øvrigt kan påvirke jeres økonomi, og hvilke overvejelser, I bør gøre om f.eks. forsikringer, pensionsopsparing og testamente
 • Drømmeboligen er fundet

  Når I har fundet drømmeboligen, sender I salgsopstillingen til Skjern Bank, så vi kan gennemregne finansieringen og budgettet. På grundlag af vores beregninger giver vi jer en melding på, om I kan gå videre med handelen, og vi tager en snak om:

  • Tilstandsrapport
  • Ejerskifteforsikring og husforsikring
  • Hvilken advokat I vil arbejde sammen med?
  • Eltjek og energikonsulent og eventuel brug for håndværkere
  • Valg af lånetype (finansiering)
  • På grundlag af den aftalte finansiering giver vi jer et samlet overblik over jeres økonomi efter købet
 • Købsaftalen underskrives

  I underskriver købsaftalen hos ejendomsmægleren eller hos advokaten. Husk at gøre handelen betinget af, at den efterfølgende kan godkendes af jeres advokat, og at finansieringen på normale vilkår kan godkendes af banken.

  Ejendomsmægleren eller advokaten sender efterfølgende købsaftalen og andre nødvendige papirer til Skjern Bank.

 • Vi besigtiger boligen

  For at kunne fastsætte jeres konkrete lånemuligheder ser vores vurderingsfolk på den bolig, I vil købe.

  Derudover kontakter vi jer for at få jeres underskrift på den købesumsgaranti, hvor Skjern Bank står inde for jeres betaling af restkøbesummen til sælgeren. Desuden aftaler vi, hvornår realkreditlånene skal hjemtages.

 • Vi gør lånepapirerne og lånet klar

  Vi gør papirer til realkreditlån og banklån klar. Det drejer sig om bl.a. dokumenter for lån og sikkerheder. Desuden sørger vi for at overføre jeres udbetaling til ejendomsmægleren og sende de nødvendige papirer til sælgerens bank.

  Vi holder et møde, hvor I skriver alle lånepapirer og dokumenter under, og vi aftaler, hvordan og hvornår realkreditlånene hjemtages. Desuden drøfter vi en eventuel kurssikring af realkreditlånet og gennemgår de sidste ting, vi skal have klaret.

 • Vi etablerer lånene

  Vi gør papirarbejdet færdigt. Blandt andet tinglysningen af realkreditpantebrevet (Totalkredit) og ejerpantebrev (banklån). Desuden udbetaler vi lånene, stiller garanti for udbetalingen og sørger for at overføre restkøbesummen til sælgerens advokat – typisk dagen før, I overtager boligen.

 • Og I flytter ind...

  Og vi holder et afslutningsmøde i banken eller hos jer, hvis det passer bedre. På mødet gennemgår vi forløbet af jeres boligkøb, og I modtager lånepapirerne og oplysninger om renteudgifter og ejendomsværdiskat, så I kan tilpasse jeres forskudsregistrering og måske også jeres budget.

Boligkøbets dokumenter

Få et overblik over hvad alle dokumenterne betyder, når du står overfor en bolighandel.

 • Salgsopstillingen

  Når du har fundet den bolig, der passer til dig og din familie, får du en salgsopstilling af ejendomsmægleren.

  En salgsopstilling indeholder:

  • En beskrivelse af boligen
  • Oplysninger om kontantprisen
  • Oplysninger om ejerudgifterne, bortset fra finansiering
  • Oplysninger om de lån sælgeren har i boligen og som kan overtages af køberen
  • Husets driftsudgifter: Varmeudgifter, el-forbrug, vandforbrug og lignende
  • Hvilket kontantbehov, du må påregne til handelens gennemførelse, dog uden udgifterne til dine egne rådgivere og eventuelle udgifter til kurssikring af dine nye realkreditlån
  • Seneste offentlige ejendoms- og grundværdi
  • Boligareal, bygningsareal og grundareal (BBR-arealer) samt ved ejerlejligheder, oplysninger om fordelingstal
  • Boligens matrikelnummer, beliggenhed og benyttelse
  • Boligens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at boligen ikke er forsikret mod svamp og insekt
  • Byrder og gæld, som køber skal voertage uden for købesummen
  • Boligens energimærkning
  • Begrænsninger i benyttelsen af boligen i kraft af lokalplaner, servitutter og lignende
  • Forureningsforhold
  • Økonomiske interesser som ejendomsmægleren har i forbindelse med at en handel indgås, eller i købers valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser
  • Andre forhold af væsentlig betydning

  Herudover vil der i langt de fleste salgsopstillinger være fotos af boligen og en plantegning.

 • Boligens tilstand

  Sælgeren har normalt ansvar for fysiske mangler på boligen i 10 år efter købet. Men han kan frigøre sig fra ansvaret ved at benytte huseftersynsordningen, hvor køber modtager følgende før købstilbuddet underskrives:

  • En tilstandsrapport
  • En el-installationsrapport
  • Sælgers skriftlige og bindende løfte om at betale mindst halvdelen af den tilbudte præmie for ejerskifteforsikringen, såfremt køberen tegner den.
  • Oplysninger om retsvirkningerne af huseftersynsordningen

  Når der laves tilstands- og el-installationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje gennemgås - ellers er rapporterne ikke gyldige.

 • Købsaftalen

  Købsaftalen er kontrakten mellem køberen og sælgeren.

  Det er altså indholdet i købsaftalens indhold, der er gældende, hvis der senere måtte vise sig uoverensstemmelser om handlen eller boligen. Købsaftalen sendes til køberen eller hans advokat.

  Når købsaftalen er underskrevet af både sælgeren og køberen, har køberen ret til at fortryde handlen i op til seks hverdage. Men han skal betale 1 % af købesummen til sælgeren ved fortrydelse.

  Sælgeren har ikke mulighed for at fortryde, når han har underskrevet købsaftalen.

  Når aftalen er underskrevet skal den berigtiges. I de fleste tilfælde er det køberens advokat, der tager sig af berigtigelsen. At berigtige en hushandel vil sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår. I praksis handler det om, at sælgeren skal slettet sine lån og modtage betaling for huset, og køber skal have tinglyst skødet og dermed blive registreret som den nye ejer af boligen.

  Købsaftalen gøres ofte betinget af godkendelse fra køberens advokat og bank. I så fald er aftalen først bindende for køberen, når begge godkendelser foreligger. Skjern Bank anbefaler, at man bruger begge forbehold.

  Sammen med købsaftalen udleveres husets dokumenter. Det er typisk:

  • Ejendomsskattebillet
  • Matrikelkort
  • BBR-ejermeddelelse
  • Bygningstegninger
  • Bygningsattest
  • Ejendomsværdiattest
  • Servitutter
  • Tilstandsrapport
  • Elinstallationsrapport
  • Ejerskifteforsikringstilbud
  • Energimærke
  • Forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
  • Grundejerforeningens vedtægter og kvittering for betalt kontingent
  • Referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening
  • Forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
  • Kvittering for betalt vandafgift, renovation, kloakafgifter m.v.

  Ved ejerlejligheder vil der typisk også være tale om:

  • Ejerlejlighedskort
  • Kvittering for betalte fællesudgifter
  • Vedtægter for ejerforeningen
  • Referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen
  • Seneste årsregnskab for ejerforeningen
  • Ejerforeningens budget
  • Eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning)
  • Kopi af eventuel sikkerhedsstillelse til ejerforeningen
  • Eventuel husorden
 • Tilstandsrapport

  Tilstandsrapporten er en rapport over boligens synlige skader. Den udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Det er sælgeren, som bestiller og betaler rapporten. Den udarbejdes på en standardformular, som både indeholder sælgerens oplysninger om boligen og den bygningssagkyndiges gennemgang. Den bygningssagkyndige vurderer eventuelle skader, tegn på mulige skader og forhold, der giver nærliggende risiko for synlige skader.

  Tilstandsrapporten indgår i huseftersynsordningen, der er en beskyttelse af køberen og sælgeren mod økonomiske overraskelser i forbindelse med bolighandelen.

  Som sælger har man ansvar for boligens tilstand i 10 år efter handelen, men med en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælgeren tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien, kan sælgeren blive fritaget for dette ansvar. Ordningen giver køberen et vist værn mod bygningsmæssige overraskelser, og - hvis de alligevel indtræffer - en økonomisk sikkerhed i form af forsikringen.

  Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis sælgeren vil undgår at hæfte for skjulte skader ved boligen, og man som køber vil være forsikret.

 • El-installationsrapport

  En el-installationsrapport er et uvildigt billede af, om boligens elektriske installationer er funktionsdygtige og lovlige. En autoriseret el-installatørvirksomhed vurderer de tilgængelige installationer og foretager stikprøver.

 • Refusionsopgørelse

  I slutningen af handlen udfærdiger køberens advokat eller ejendomsmægleren en refusionsopgørelse, hvor man udligner de eventuelle økonomiske mellemværende køberen og sælgeren har. Der kan være tale om:

  • Oliebeholdning i olietanken på overtagelsesdagen
  • Betaling af ½ af præmien på ejerskifteforsikringen
  • Ejendomsskatter
  • Grundejerforening

  Refusionsopgørelsen skal være afsluttet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.