Logo

Nybyggeri, om- eller tilbygning af boligen

Når du skal bygge nyt, om eller til - processen begynder i Skjern Bank

At bygge nyt er spændende, men kan også for mange være lidt stressende. For der skal tages højde for mange forhold og træffes en lang række beslutninger. Og ofte ser vi, at byggeriet kommer til at overstige det budgetterede. Derfor er det vigtigt, at have banken med fra start.

Ud fra et økonomisk synspunkt er det i princippet de samme overvejelser der skal gøres, som hvis man købte en bestående bolig: Hvad er der råd til, hvordan skal det finansieres i byggeperioden og når det står færdigt, skal realkreditlånene kurssikres m.v.

Mulighed for hjemtagelse af forhåndslån

Når man bygger nyt, har man mulighed for at hjemtage forhåndslån fra kreditforeningen, mod at ens bank stiller garanti. Når man har hjemtaget forhåndslån er man som bygherre allerede fra starten klar over, hvor store ydelserne på ens realkreditlån vil blive. Det giver tryghed og sikkerhed, man til gengæld skal der i byggeperioden betales terminsydelse(r).

En anden mulighed for at få finansiering i byggeperioden er, at vi i Skjern Bank giver dig en byggekredit, som udbetales i takt med, at byggeriet skrider frem. Her skal der ikke betales terminsydelser, men der skal naturligvis betales renter af de beløb, der bliver udbetalt fra kreditten.

   

Hvad har du råd til at købe for - prøv vores boligberegnere

Beregnere - nyt lån, friværdi, omlægning osv...

 Spar op eller lån til køb af bolig

Skjern Bank Boligkonto - klik her

Skjern Bank Boliglån - klik her

Energiforbedringer

Få et Totalkredit Energitjek og undersøg hvilke energiforbedringer, som er relevante for dig.

Totalkredit Energitjek  klik her

Et boligforløb trin for trin

Hvis I drømmer om at bygge om eller bygge et nyt hus, er I nok allerede i gang med overvejelserne om jeres muligheder.

Vil I bygge et nyt hus, har I sikkert gjort jer masser af tanker om, hvordan huset skal se ud, hvordan det skal indrettes, og hvor det skal ligge. Og vil I bygge om, er I måske i fuld gang med at se på køkkener og badeværelser.

Både ved nybygning og ombygning er husets energiforhold væsentlige at overveje.

Der er masser af muligheder, så listen med ønsker og krav til ombygningen eller det nye hus bliver hurtig lang.

Men inden I går videre med ønskerne, har I brug for at få økonomien på plads.

Måske sætter økonomien begrænsninger for, hvor mange af jeres ønsker I kan få opfyldt.

Derfor er det vigtigt, at I også prioriterer ønskerne. Er det et ekstra børneværelse og det rummelige køkken, der vejer tungere end det store badeværelse med spaen? Eller er beliggenheden vigtigere end den store have?

Når I fra starten har afklaret, hvad der kan undværes, og hvad I ikke vil undvære, er det lettere at træffe de rigtige beslutninger, hvis økonomien viser sig at sætte begrænsninger for jeres planer.

Når I skal bygge, går drømme og planer hånd i hånd med finansieringen. Derfor anbefaler vi, at I begynder jeres byggeplanlægning med et møde med jeres rådgiver i Skjern Bank. En gennemarbejdet plan og et holdbart budget baseret på en detaljeret investeringsplan er nøglen til jeres nye hus.

Ved starten af byggeforløbet aftaler vi sammen det antal møder med rådgiveren, som sikrer jer overblik og opfølgning på byggeriets økonomi. Den planlagte opfølgning sikrer jer, at I kan koncentrere jer om byggeriet.

Valget af byggeform er selvfølgelig udgangspunkt for planlægningen af byggeriet. Skal byggefirmaet levere huset nøglefærdigt, eller er I selv i stand til at klare væsentlige faser af byggeriet.

Hvis I vælger selvbyg eller medbyg, skal I være opmærksomme på, at byggeriet skal være færdig meldt inden 24 måneder fra byggestart.

Selvbyg kræver en detaljeret planlægning af jer, da I jo selv skal forestå alle byggeriets faser. Opgaverne skal selvfølgelig koordineres med de håndværkere, der skal udføre de arbejder, I ikke selv må eller kan. Ved medbyg sker planlægningen af byggeriet i et snævert samarbejde med byggefirmaet.

Der er to måder at finansiere byggeriet på i byggeperioden:

Forhåndslån
Et forhåndslån er et realkreditlån, der udbetales ved start på byggeriet. Pengene fra forhåndslånet sættes ind på en byggekonto og efterhånden som udgifterne til byggeriet kommer, betales de løbende fra byggekontoen.

Lånet udbetales, når byggetilladelsen foreligger.

Forhåndslånet sikrer den fremtidige boligydelse uden oprettelse af en kurskontrakt ved lånets optagelse. Ulempen ved forhåndslånet er, at I skal begynde at betale af på lånet, fra I har optaget lånet ved byggestart, men de ydelser I betaler i byggeperioden kan som reglen medfinansieres i et eventuelt boliglån i Skjern Bank.

Byggelån
Et byggelån er en kredit i Skjern Bank, hvorfra udgifterne til byggeriet løbende betales. Når byggeriet er færdigt, indfries byggelånet med et realkreditlån. Det kan være en god idé at sikre rente og ydelse på realkreditlånet med en kurskontrakt. Prisen på kurskontrakten afhænger af længden på byggeperioden.

Tjekliste

Disse forhold kan indgå i jeres overvejelser om valg af grund:

 • Beliggenhed
 • Størrelse
 • Byggelinjer
 • Muligheder for placering af huset i forhold til solen
 • Nabolag
 • Trafikale forhold
 • Lysforhold
 • Afstand til børnehave og skole
 • Indkøbsmuligheder
 • Afstand til jeres arbejdspladser

En jordbundsundersøgelse, der bør foretages inden købet, klarlægger grundens bæreevne og eventuelle forureningsforhold.

I skal være opmærksomme på, om lokalplaner og eventuelle servitutter passer til jeres ønsker og planer. Ligesom I skal sikre, at de sikrer jer mod generende byggerier i området i fremtiden.

Klarlæg om alle byggemodningsomkostninger, tilslutning og stikledninger til:

 • Vand
 • Varme
 • El
 • Kloak
 • Antenne/Bredbånd

er medtaget i købsprisen, eller om de helt eller delvist afregnes særskilt.

I bør have bistand af en advokat til udfærdigelse af skødet. Huset afsættes på grunden af en landinspektør.

Uanset om I vælger et typehusfirma, eller en arkitekt til udformning af huset, bør I indledningsvis gøre jer overvejelser om:

 • Indretning
 • Udseende
 • Materialevalg
 • Energiforhold
 • Fremtidig vedligeholdelse

Kontraktforholdene varierer efter valget af byggeform. Ved valg af typehusfirma eller totalentreprenør indgås én kontrakt. Ellers indgås kontrakter på hver enkelt fagentreprise. I begge tilfælde er det klogt at indhente tilbud fra alternative leverandører.

Det er altid en god ide at indhente referencer ved valg af leverandør, hvis I ikke på forhånd har kendskab til firmaet.

Disse forhold bør indgå i opfølgning på kontraktforholdene:

 • Garanti fra byggefirmaet/håndværksmeteren
 • Garanti over for byggefirmaet/håndværksmeteren
 • Betalingsbetingelser
 • Afleveringsdato
 • Forhold ved eventuelle forsinkelser
 • Forhold ved eventuelle mangler
 • Ændringer i byggeforløbet

Det er væsentligt, at tilbuddene er specificeret og bindende. Prisoverslag er ikke bindende og derfor ikke tilstrækkelige.

I bør have bistand af en advokat eller en uvildig byggesagkyndig til udfærdigelse af kontrakterne. Hvis der er aftalt løbende betalinger, er det en god ide at have en byggesagkyndig til at vurdere, om det fakturerede arbejde er udført.

Byggetilladelsen udstedes af kommunen. Vær opmærksom på at kommunen ikke er pligtig til at forholde sig til private servitutter på selve grunden. Det kan betyde, at en servitut kan være en hindring for udformning af det nye hus, som I har planlagt det. Servitutterne kan I se i tingbogsattesten.

I bør kontrollere, at de involvere byggefirmaer og håndværksmestre har tegnet all risk-forsikringer. Ved om- og tilbygninger kan det være aktuelt at tegne All risk-forsikringer for eksisterende bygninger på grunden. Desuden bør der tegnes en byggeskadeforsikring.

Vi anbefaler, at I får en uvildig byggesagkyndig til at føre tilsyn med byggeriet. Det er vigtig, at I følge med i byggeriet, så eventuelle fejl eller misforståelse kan klares i opløbet. Desuden er det en god ide at tage billeder som grundlag for drøftelse af eventuelle fejl – så har I også nogle gode minder fra byggeriet.

Færdigmelding

Byggeriet er klar til færdigmelding:

 • Når afleveringsforretningen med hovedentreprenøren eller de enkelte håndværksmestre er foretaget
 • Ejendomsforsikringen er tegnet
 • Byggepladsen er ryddet, og affaldet er kørt bort
 • Lister og andre afslutninger er udført
 • Flisebelægning og haven er anlagt
 • Endelig opgørelse over byggeudgifterne er lavet

Den uvildige byggesagkyndige kan være til stor hjælp ved gennemførelsen af afleverings forretningen og færdigmeldingen.

Efter færdigmelding

Er der ikke allerede optaget realkreditlån, finder I sammen med jeres rådgiver i Skjern Bank det realkreditlån, som passer til jer, eventuelt suppleret med et boliglån i Skjern Bank.

Desuden udarbejdes et nyt budget, og jeres forskudsregistreringen opdateres hos SKAT.

Sara og Christian fik nyt køkken

Christian fortæller her om deres oplevelse i forbindelse med rådgivningen i Skjern Bank, da det gamle køkken skulle skiftes ud med et af nyere dato. Sara og Christian er kunder i vores Hellerup afdeling.

Står du over for en ombygning, skal du bygge nyt eller til, så er du altid velkommen til at kontakte en rådgiver i Skjern Bank.

Vi har tid, når du har tid - og vi kommer gerne forbi og kigger på dit boligprojekt.

Kontakt en rådgiver her