Hvad skal du være opmærksom på ved udenlandske betalinger?

Benyt de syv links herunder og få nyttig viden om din udenlandske betaling:

 • Vilkår for overførsler til og fra udlandet
 • Køb af bil i udlandet

  Det ses ofte, at nogen falder for et godt tilbud på nettet; men, men hvis du synes, at et tilbud på internettet lyder for godt til at være sandt, har du sandsynligvis ret.

  Køb kun bil hos en forhandler. Uden et godt kendskab til de lokale forhold kan det være svært at sikre sig, at en privatperson frit kan sælge køretøjet. Det kan f.eks. være pantsat.

  Køb aldrig en bil ubeset. Det ville du vel heller ikke gøre, hvis du købte hos en lokal forhandler.

  Overvej værdien af en eventuel garanti fra sælger, hvis værkstedet ligger 1.000 km fra din bopæl.

  Betal aldrig depositum eller lignende for at få sælger til at beholde bilen, indtil du har haft mulighed for at se på den. Fremgangsmåden benyttes ikke af seriøse forhandlere, og der er meget stor sandsynlighed for, at du mister dine penge.

  Gør op med dig selv, om du har tillid til forhandleren, inden du beder banken betale kø-besummen. Hvis du ikke får bilen udleveret, har du et tilgodehavende hos firmaet, som det kan være svært at få tilbagebetalt.

  Brugtbilforhandlere i udlandet accepterer hverken bankchecks, garantier eller lignende. Forhandleren vil helt konkret have kontanter i hånden eller kunne se pengene på sin bankkonto, før du får din bil udleveret.

  Betaling skal derfor ske med en ekspresoverførsel. Vi har brug for forhandlerens navn, adresse, bankforbindelse (BIC-kode) og kontonummer (IBAN).

  En ekspresoverførsel kan oftest være på plads samme dag, såfremt pengene bliver over-ført om formiddagen; men ellers skal du regne med, at en ekspresoverførsel først er på modtagers konto, dagen efter at du har bestilt den hos os, da vi er afhængig af forret-ningsgangen i den udenlandske bank.
  Vi er ikke til megen hjælp ved en bilhandel i udlandet over en weekend, så hvis du handler i weekenden, er det ikke sikkert, at du kan køre hjem før om tirsdagen.

  Kontakt din bankrådgiver eller en af bankens udlandsmedarbejdere, hvis du ønsker yderligere information.

  Beregning af registreringsafgift
  På SKAT.dk kan du beregne registreringsafgiften, hvis du tænker på at købe bil i udlandet.

 • Overførsel til udlandet

  Når du vil overføre penge til udlandet skal følgende forhold tages i betragtning

  • Hvor hurtigt skal det gå – EUR-betalinger til Europa er der altid næste dag
  • I hvilken valuta skal overførslen foretages
  • Modtagerens bankforbindelse – SWIFT-code hvis muligt – ellers fuldstændig navn og adresse på banken
  • Modtagerens konto – i mange lande altid IBAN-nummer – hvis ikke IBAN-nummer, så kontonummer samt reg.nr. som f.eks. ABA eller FW-kode
  • Betalingsreference – faktura nr., booking nr. o.s.v.
  • Hvordan fordeles omkostningerne - ved en betaling i EUR til et land i EU betaler afsender og modtager ALTID omkostningerne i hver sin bank
   - generelt fraråder vi brugen af OUR, hvor afsender betaler alle omkostninger, da det kan være en ret så dyr fornøjelse

  Du indlægger oplysningerne i Netbank

  Alternativt udfyldes 
  Anmodning om overførsel til udlandet 
  som indleveres til banken

 • Er uheldet ude på ferien?
 • Udlejning af sommerhus

  Modtagelse af betaling f.eks. for udleje af dit eget sommerhus

  Når du modtager et depositum fra udlandet for udleje af dit sommerhus, er det vigtigt, at du oplyser dit IBAN-nummer samt Skjern Banks BIC- eller SWIFT-kode.

  Dit IBAN-nummer findes på din kontoudskrift / oplyses ved henvendelse til Skjern Bank.

  Lad være med at modtage en check

  • Skjern Bank modtager kun checks til inkasso
  • Du ved ALDRIG, om der er dækning for checken
  • En check modtaget fra udlandet har normalt en meget længere returneringsfrist end indenlandske checks
  • Der er ingen indløsningsgaranti uanset beløbets størrelse.
  • Ofte kan en check trukket på et udenlandsk pengeinstitut koste flere hundrede kroner at få indløst hos den udenlandske bank
  • Der kan gå år og dag, inden du er sikker på, at der er dækning.

  Det samme gælder, når du modtager slutafregning - lad være med at få en check.

  HUSK:
  Når pengene er overført direkte til din konto, eller du står med kontanter i hånden, er du sikker på, at pengene er dine.

 • Udenlandske checks

  Skjern Bank  udsteder eller indløser ikke længere udenlandske checks .

  Skjern Bank fraråder generelt brugen af checks ved betalinger til og fra udlandet, idet checks

  • afhængig af modtagers bopæl normalt har en postforsendelse på 2 - 14 dage.
  • Indløsning af checks i udlandet vil oftest være forbundet med store omkostninger. (Størrelsen af disse er varierende fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut)
  • En check modtaget fra udlandet har normalt en meget længere returneringsfrist end indenlandske checks

  Indløsning af udenlandske checks
  Checks vil undtagelsesvis blive fremsendt til inkasso hos den bank, hvor på checken er trukket, og kan være forbundet med større omkostninger.

  Valutakurser
  Ved afregning af checks anvendes samme tillæg/fradrag som anvendt ved overførsler under punkt 1.11 og 2.3 i ”Generelle betingelser for grænseoverskridende betalinger / betalinger i Danmark i fremmed valuta”.

  Svindel i forbindelse med checks
  Det forsøges fra tid til anden at ”narre” penge fra godtroende checkmodtagere:

  eksempel:
  En kunde modtager en check på EUR 5.000 f.eks. i forbindelse med en salgsannonce på internettet.
  Næsten inden checken kommer frem til kunden, kommer der en meddelelse om, at man har fortrudt handelen, og derfor omgående ønsker beløbet returneret via Western Union.

  I sådanne tilfælde kommer checken næsten altid retur, og har man returneret de 5.000 EUR, er pengene væk, og intet kan spores.

  Endnu mere åbenlyst er det, når man modtager en check på f.eks. 10.000 EUR fra en gevinst i et lotteri, som man aldrig har deltaget i, hvor man så igen omgående skal returnere - og her typisk 9.000 EUR, da checkudstederen er kommet til at skrive forkert beløb på checken.
  Skal man modtage penge for ting, man vil sælge, er det altid en bankoverførsel.