Regler for BeskedService

1. Anvendelsesmuligheder
Du kan tilmelde dig forskellige former for beskedservices.

2. BeskedService
Hver enkelt service giver dig mulighed for at modtage en besked (f.eks. når der er gået penge ind på kontoen).

  • Du kan tilmelde en service ét eller flere medier (e-mail og/eller sms)
  • Du skal angive, hvilke e-mail-adresser og/eller mobiltelefonnumre der skal anvendes i de forskellige services.
  • Tilmelding og afmelding af en service kan ske direkte i Netbanken eller ved henvendelse til Skjern Bank.
  • Hvis du tilmelder eller ændrer en service, sendes der en kvittering til mediet/medierne.
  • Når du har tilmeldt en service, fortsætter du med at modtage beskeder, indtil du selv afmelder servicen igen.

3. Personoplysninger
Beskeder sendt fra "BeskedService" indeholder ikke fortrolige oplysninger som f.eks. navn, CPR-nr. eller konto-nr.

4. Opsigelse
Opsigelse kan ske fra henholdsvis brugerens samt Skjern Banks side:

  • Opsigelse fra brugerens side: "Aftale om Besked-Service" kan til enhver tid og uden varsel opsiges.
  • Opsigelse fra Skjern Banks side: "Aftale om Besked-Service" kan til enhver tid og uden varsel opsiges. Opsigelse medfører, at alle tilmeldte services afmeldes.

5. Fejl og forsinkelser
Skjern Bank er ikke ansvarlig for, at der er registreret forkerte medieoplysninger (e-mail-adresser og/eller mobiltelefonnumre) i systemet. Brugeren er selv ansvarlig for at op-datere disse medieoplysninger. Dette gælder især, når brugeren får ny e-mail-adresse eller mobiltelefonnummer.
Hvis der er fejl eller forsinkelser i forbindelse med BeskedService, og dette skyldes Skjern Bank, skal Skjern Bank afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt.
Beskeder bliver altid forsynet med et tidsstempel (dato, måned, år og klokkeslæt), så brugeren kan se, hvornår beskeden er afsendt fra Skjern Bank.

Kontakt Hotline

Har du spørgsmål til BeskedService, er du velkommen til at kontakte vores Hotline. 

9682 1444

ebanking@skjernbank.dk