Har du lån i Totalkredit?

Så kan du også få KundeKroner fra Totalkredit


KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et privat realkreditlån i Totalkredit gennem dit pengeinstitut. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal.

Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2027.

Hvor mange KundeKroner får du?

  • Dine KundeKroner afhænger af, hvor meget du skylder på dit private realkreditlån.
  • Du kan få 0,20% p.a. årligt af din restgæld i rabat frem til december 2027. Har du fx et lån på en million kr., kan du få 500 kr. pr. kvartal i rabat.
  • Du kan se dit præcise KundeKrone-beløb på din terminskvittering.

Hvor længe får du KundeKroner

  • Du får 0,20 % årligt i KundeKroner frem til og med 2027. Beløbet beregnes af restgælden på op til 20 mio. kr. pr. kundeforhold.

Hvordan får du KundeKroner?

  • KundeKroner bliver automatisk trukket fra din betaling for lånet som en rabat på bidragsbetalingen – hvert kvartal.
  • Netop fordi KundeKroner gives som rabat i bidragsbetalingen, beskattes de ikke som personlig indkomst, men KundeKronerne reducerer dit skattefradrag for rente- og bidragsbetaling.
  • I perioden med KundeKroner får kunden KundeKroner fra den dag lånet udbetales til lånet indfries.

Hvorfor får du KundeKroner?

  • Totalkredit er ejet af en forening af Kunder, Forenet Kredit. Det er en fordel for dig som kunde, fordi foreningen ønsker, at det overskud, den får fra bl.a. Totalkredit, skal komme kunderne til gode.
  • Foreningen har mulighed for at give et årligt tilskud til Totalkredit, som Totalkredit kan give videre til dig og alle de andre kunder i form af KundeKroner.