Bank Connect

Den direkte vej mellem dit økonomisystem og din bank

Bank Connect er en fælles standard for udveksling af oplysninger mellem økonomisystemer og banker. Den direkte vej mellem dit økonomisystem og din bank.

Det betyder, at mange af din virksomheds daglige processer omkring betalinger og afstemninger kan ske direkte i økonomisystemet, uden at I skal bruge Netbank Erhverv – fx betale regninger, sende betalingsinstrukser og hente betalingsstatus, kontoudtog og adviseringer.

Økonomisystemet udveksler alle nødvendige oplysninger automatisk med bankens IT-systemer. Det betyder, at dit økonomisystem selv klarer udvekslingen af betalingsoplysninger og kontobevægelser, og at du ikke længere behøver at klare det via Netbank Erhverv. Det er samtidig en sikker løsning hvor sikkerheden håndteres direkte mellem ERP udbyderen og Bank Connect.

Flere leverandører af de væsentligste ERP-/økonomisystemer understøtter løsningen, som standard bankintegrationsmodul. En liste over nogle af de tilsluttede ERP-udbydere kan findes på Bank Connects Whitelist.

Whitelist over ERP-udbydere

Læs mere på Bank Connects hjemmeside

Interesseret?

  • Kontakt leverandøren af virksomhedens økonomisystem og hør om din virksomhed har mulighed for at bruge Bank Connect til jeres system/version.
  • Kontakt herefter din rådgiver og få en aftale om Bank Connect og en plan for implementering.

Guide til opsætning af udtræk til Bank Connect

Guide til opsætning - klik her