Hvordan vi behandler dine personlige oplysninger

På vores hjemmeside skjernbank.dk tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en webformular (som fx din adresse og e-mail-adresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt Skjern Banks generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Dataansvarlige
Skjern Bank
Banktorvet 3
6900 Skjern

Tavshedspligt
Alle medarbejdere i Skjern Bank er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

Retten til indsigt og rettelse
Du har som registreret i vort datasystem til en enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger Skjern Bank har registreret om dig. Denne ret er lovbestemt og følger af Lov om behandling af personoplysninger.

Du kan endvidere kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger om dig bliver rettet eller slettet. Henvendelse af denne art kan ske til:

Skjern Bank A/S
Persondataansvarlig
Banktorvet 3
6900 Skjern

persondata@skjernbank.dk


Indsigelse
Du kan altid gøre indsigelse over for vores dataansvarlige mod, at oplysninger om dig behandles. Det er i første omgang op til vor dataansvarlige, hvorvidt din indsigelse er berettiget. I givet fald bliver behandlingen indstillet. Henvendelse af denne art kan ske til:

Skjern Bank A/S
Persondataansvarlig
Banktorvet 3
6900 Skjern

persondata@skjernbank.dk


Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan altid tilbagekalde det samtykke, du har givet på vores hjemmeside, hvilket dog kan betyde, at vi ikke fortsat vil være i stand til at tilbyde dig en konkret ydelse.

Specielle situationer kan dog gøre det muligt for Skjern Bank fortsat at benytte dine personlige oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastsat i §§ 6-8 i Lov om behandling af personoplysninger.