Tid til op- eller nedkonvertering?

Udgifterne til boligen er i stort set alle husstande langt den største post i det samlede budget. Og med de mange finansieringsmuligheder, der i dag er på markedet, er det vigtigere end nogensinde før at tilpasse sin boligfinansiering, så den præcis er sat sammen ud fra den enkelte husstands ønsker og behov.

Låneomlægning, eller konvertering af bestående boliglån, er derfor blevet et naturligt element i mange familiers privatøkonomiske overvejelser.

Det er først og fremmest låntagere med fastforrentede lån, der kan spekulere i at omlægge deres boliglån, hvis udviklingen i renteniveauet gør det fordelagtigt. For rentetilpasningslån og prioritetslån er omlægningsmulighederne meget beskedne

Nedkonvertering
Har man et realkreditlån med fast rente, kan det være fordelagtigt at lægge om, hvis renten falder – en såkaldt nedkonvertering, hvor man skifter sit realkreditlån ud med et lån, som har en lavere pålydende rente. Det betyder, at ydelsen og den samlede husleje dermed bliver mindre.

Opkonvertering
Men også i tider, hvor renten stiger, kan det være fordelagtige at lægge om. Ved en sådan opkonvertering indfrier man det gamle lån til en kurs væsentligt under 100 og optager et nyt til en højere rente og til en kurs lige under 100. Fordelen ved denne omlægning er, at obligationsrestgælden og dermed den samlede restgæld kan nedbringes væsentligt. Desuden har man så igen mulighed for at konvertere ned, hvis renten skulle falde.

Mulighederne er mange, og det er svært at have det fulde overblik over, hvad der er rigtigt eller forkert. Der skal du ALTID tage din rådgiver med på råd. Så er du sikker på at din boligfinansiering er skruet rigtigt sammen!

Kontakt rådgiver

Vi glæder os til at høre fra dig

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.