Barnets første opsparing

Børn får nye behov med alderen
På et tidspunkt bliver alle børn til unge mennesker, der får nye ønsker og behov, som koster penge - uddannelse, bolig, kørekort, mobiltelefon, computer - eller hvad der nu måtte være aktuelt til den tid. I stedet for at skulle stifte gæld er det rart at have en god startkapital fra en Børneopsparing.

Børneopsparing er underkastet særlige regler
En børneopsparing kan oprettes af forældre, bedste- eller oldeforældre, adoptiv-, sted- eller plejeforældre. Der kan kun oprettes èn konto pr. barn. Der kan indskydes op til 6.000 kr. hvert år og op til 72.000 kr. i alt på kontoen. Tilskrevne renter regnes ikke med i maksimumbeløbet. Der er intet minimum for indbetaling, og der er ingen pligt til at foretage fast indskud.

Bindingsperiode på mindst 7 år
Pengene kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, men bindingsperioden kan med fordel forlænges frem til udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år. Kontoen skal være bundet i mindst 7 år fra oprettelses-tidspunktet eller fra den dato hvor bindingsperioden eventuelt forlænges. Sidste frist for oprettelse af en Børneopsparing er det år, hvor barnet fylder 14 år.

Skatte— og afgiftsfri udbetling
Med selv en beskeden månedlig indbetaling kan det blive til en pæn sum penge med årene. Ved bindingsperiodens udløb får barnet hele indestående udbetalt - uden at skulle betale indkomstskat, formueskat eller gaveafgift.

Vigtigt at begynde tidligt
Det er fornuftigt at oprette en børneopsparing så tidligt som muligt - gerne lige efter fødslen eller i barnets første år. Hvert ekstra opsparingsår vil på grund af den skattefri rentetilskrivning få slutsummen til at stige væsentligt. Det vigtigste er at komme i gang. Indskuddene kan altid ændres eller varieres.

Brug for yderligere info
Har du brug for yderligere information om børneopsparingskontoen er du velkommen til at kontakte en rådgiver, du finder os via linket herunder.

Kontakt din rådgiver her

Vi glæder os til at høre fra dig

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.