Komplekse produkter - kan kun handles via Skjern Bank

Med virkning fra 3. januar 2018 skal alle udstedere af komplekse finansielle instrumenter udarbejde en særlig beskrivelse med information omkring det enkelte produkt. Dokumentet udarbejdes med baggrund i EU-lovgivning om Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs, KIID eller central investorinformation).

Skjern Bank kan særskilt tildele kunder adgang til handel i komplekse investeringsprodukter. Nogle produkter kan handles direkte i kundens Netbank, mens andre kun kan handles ved telefonisk henvendelse til Finansafdelingen i Skjern Bank.

Kontakt Finansafdelingen her

Nedenstående links henviser til dokumenter fra udstedere af produkter, som kun kan handles via kontakt til banken. Det er et krav, at du som investor har kendskab til det komplekse investeringsprodukts karakteristika – herunder risici:

Produktnavn Udsteder Evt. ISIN Danske Engelsk Tysk Svensk
Købt valutatermin (eks. USD/DKK 6m) Skjern Bank
Læs mere Læs mere Læs mere
Solgt valutatermin (eks. USD/DKK 6m) Skjern Bank
Læs mere Læs mere Læs mere
Købt valutaswap (eks. USD/DKK 6m) Skjern Bank
Læs mere Læs mere Læs mere
Solgt valutaswap (eks. USD/DKK 6m) Skjern Bank
Læs mere Læs mere Læs mere
Payer renteswap (eks. 10 år)

Læs mere
Læs mere Læs mere
Receiver renteswap (eks. 10 år)

Læs mere
Læs mere Læs mere