Logo

ESG og bæredygtighed

Investering med fokus på ESG og bæredygtighed

Vi oplever i Skjern Bank en klar stigning i efterspørgslen efter fonde, som investerer ansvarligt.

Hos de fleste investeringsforeninger fylder ESG og bæredygtighed meget i udvælgelsen af, hvad der skal investeres i - langt mere end for blot nogle få år tilbage.

Vi fremhæver herunder nogle af de investeringsmuligheder, som findes i markedet nu, både hvad angår aktie- og obligationsbaserede fonde.

Endvidere linkes til information om, hvordan nogle af vore samarbejdspartnere arbejder med etik og bæredygtighed i udvælgelsen af værdipapirer.

Relevante links

BankInvest
Læs mere her

Sparinvest
Læs mere her

Lokal Puljeinvest
Læs mere her

Sydinvest
Læs mere her

Kontakt en investeringsrådgiver
Få direkte kontakt her

Politikker og standardoplysninger vedr. bæredygtighedsrisici:

Læs mere her

 

Om fondene

Fonden vil investere i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed.

Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer. Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index.

Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer).

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt.

Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne. Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

Få yderligere information:

Læs mere her

Afdelingen investerer i aktier i emerging markets, og foretages ud fra metoden ”value-investering”. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi.

Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul.

Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastetValutarisiko bliver ikke afdækket.

Få yderligere information:
Læs mere her

Virksomhedsobligationer Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder Virksomhedsobligationer IG Etik et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen.

Fonden investerer globalt i 
virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Få yderligere information:
Læs mere her

Afdelingen er en svanemærket fond, hvor hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.

Investeringsstrategien forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling. >Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Få yderligere information her:
Læs mere her

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk.

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Få yderligere information her:
Læs mere her

Nu kan du investere direkte i obligationer og aktier i virksomheder, som understøtter den grønne omstilling.

Klimaet optager os alle, og vi står midt i en gigantisk transformation, der skal hjælpe den grønne omstilling på vej. Ændringen er synlig blot vi ser ud ad vinduet. Vindmøller og solcelleparker skyder op overalt. Flere og flere elbiler ruller ud på vejene, og vi bruger store summer på at energiforbedre vores boliger. Blot for at nævne et par af de klimavenlige løsninger, som vi møder i hverdagen.

Verdens efterspørgsel på effektive klimaløsninger er enorm, og flere og flere virksomheder verden over arbejder med at produkter og løsninger, som trækker udviklingen i den rigtige retning. Ved at investere i BankInvests klimafonde kan du blive en del af den udvikling.

Få yderligere information her:

Læs mere her