Hvidvask

Skjern Bank er som alle andre pengeinstitutter i Danmark underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, bedre kendt som hvidvaskloven.

I henhold til hvidvaskloven forstås hvidvask, som hvis man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, ved at begå en strafbar handling. Hvis man uberettiget skjuler, opbevarer eller transporterer, hjælper til afhændelse eller på anden måde efterfølgende at virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller forsøg på/medvirken til sådanne.

Kend-din-kunde-princippet
Lovgivningen stiller krav om, at vi kender vores kunder. Dette er grunden til, at man som kunde i Skjern Bank kan blive spurgt om fx at indlevere legitimation, skatteoplysninger eller oplyse om kontanters oprindelse/anvendelse. Dette gør sig gældende uanset om man er privat- eller erhvervskunde.

Loven stiller bl.a. krav om, at vi:

  • kan fastslå kundernes identitet,
  • indhenter oplysninger om kundernes formål med kundeforholdet i Skjern Bank,
  • har kendskab til kundens forventede forretningsomfang,
  • er opmærksomme på atypiske transaktioner,
  • identificerer mistænkelige transaktioner og
  • informerer de rette myndigheder, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes. 

Det er afgørende for os som bank, at vi kender vores kunder og forstår de transaktioner, de udfører.

Da vi i Skjern Bank løbende skal indhente og opdatere vores kunders oplysninger om formålet med og omfanget af kundeforholdet i Skjern Bank, har vi fået udviklet en digital løsning, hvor det er muligt, at sende oplysningerne direkte til os her via skjernbank.dk.

Vær opmærksom på at login kræver MitID.

Opdatér formål og omfang her

Hvis du i stedet ønsker, at udfylde oplysninger via en indtastningsklar PDF, kan du downloade filen herunder. Bemærk alle felter skal udfyldes.

Formål- og omfangsskema  privatkunder

Formål- og omfangsskema  selskaber

Formål og omfangsskema  enkeltmandsfirma

Internationale betalinger
Hvidvasklovgivningen gør sig også gældende ved internationale betalinger. Her kræves det bl.a., at en betaling påføres fuld information om betalingsafsender. Medsendes disse informationer vil modtagerens bankforbindelse være i sin fulde ret til, at afvise pågældende betaling ligesom Skjern Bank vil have mulighed for, at afvise indgående betalinger.

Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Forebyggelse af finansiering af terrorisme
Ligesom Skjern Bank er pligtig til, at forebygge hvidvask gør det samme sig gældende med finansiering af terrorisme. En række forhold kan vække mistanke om finansiering af terrorisme, det kan fx være organisationer eller bestemte personer samt overførsler til disse, som kan give anledning til yderligere undersøgelse samt mulig kontakt til rette myndigheder.

Skjern Bank ønsker på alle måder, at efterleve lovkravene, hvorfor der også findes interne procedurer på området, som skal sikre overholdelse.

Ved spørgsmål kan bankens hvidvaskansvarlige kontaktes på ala@skjernbank.dk

Vi henviser i øvrigt til de tor brochurer fra Finansrådet, som du finder her på siden.

Hvorfor beder vi om ID?

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation
 – eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut. Men der er en god grund.

Se her, hvorfor vi gør, som vi gør.