Bæredygtighed og Skjern Bank

En bedre og mere bæredygtig verden  det vil vi gerne bidrage til

I Skjern Bank har vi et naturligt fokus på social ansvarlighed og bæredygtighed. Dette sker konkret ved at arbejde med FN's verdensmål – samt punkterne angivet af Forum for Bæredygtig Finans.

Vores fokus er til dels på os selv som virksomhed, samt ikke mindst i forhold til hvordan vi på bedste vis kan understøtte en bæredygtig udvikling hos vores kunder – til glæde for disse og samfundet generelt.

Vi er i gang med at udarbejde en ESG-rapport, hvor du kan læse mere om vores status på og arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

I Skjern Bank mener vi, at vi særligt kan bidrage til disse 6 verdensmål.

 • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

  Vi er Co2-neutrale vedrørende vores strømforbrug! Det er vi via køb af certifikater vedrørende strøm fra danske vindmøller, og derved er vi med til at skabe en øget efterspørgsel efter vedvarende energi, hvilket kan øge andelen af vedvarende energi generelt.

 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Via vores finansielle løsninger til vores kunder samt engagement og støtte til lokale foreninger og lignende er vi med til at understøtte den løbende udvikling i vores markedsområder.

  Som bankvirksomhed har vi ikke væsentlige miljømæssige udfordringer. Det til trods har vi et naturligt fokus på at reducere vores egen miljøbelastning i vores lokalområder. Det gør vi ved at affaldssortere og dernæst bortskaffe affald på den mest bæredygtige måde.

  Vi har fokus på mængden af både plast og papir, som begge afleveres til genanvendelse.

 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Vi vil fortsætte vores reduktion af papirforbruget og i videst muligt omfang bruge elektroniske dokumenter frem for fysiske. Desuden vil vi ved indkøb fokusere på bæredygtige materialer samt købe ind i større mængder og dermed spare på bl.a. emballage og transport.

  Vi arbejder herudover med at reducere madspild til et absolut minimum.  Banken vil årligt fra og med ultimo 2021 offentliggøre en ESG-rapport indeholdende bl.a. udviklingen i bankens direkte forbrug (scope 1 og 2).

 • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

  Ved at arbejde mod at blive Co2-neutrale via vores energiforsyning fra vedvarende energi samt bl.a. vores støtte til klimatiltag i 3. verdenslande bidrager vi til at reducere Co2-udledningen.

 • Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Vi arbejder aktivt for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet og griber ind ved mistanke om ulovlige pengestrømmre.

 • Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling

  Vejen til at opnå FN’s verdensmål går gennem samarbejde. I Finanssektoren er der via Forum for Bæredygtig Finans lavet et samarbejde om at efterleve 20 definerende punkter, som alle skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling.

  I Skjern Bank arbejder vi sammen med sektoren og vores samarbejdspartnere mod at efterleve punkterne fra Forum for Bæredygtig Finans og dermed bidrag til den bæredygtige udvikling.

  Du kan læse mere om punkterne defineret af Forum for Bæredygtig Finans via linket herunder.

  Læs mere her


Velgørenhed — når Danmark går sammen om FN's verdensmål

Når Danmark går sammen om FN' verdensmål og samler ind i den gode sags tjeneste, vil vi også gerne bidrage. I 2021 har vi doneret 100.000 kroner til Danmarks Indsamling.

Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer og DR, og formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Ved at støtte Danmarks Indsamling bakker vi op om verdensmål nr. 1, 2, 3, 4 og 6. 

Herudover bidrager vi også til andre velgørende formål  bl.a.  støttede vi Kræftens Bekæmpelse med 100.000 kroner i 2021.