Bæredygtighed og Skjern Bank

Et bedre og mere bæredygtigt samfund  det vil vi gerne bidrage til

I Skjern Bank har vi et naturligt fokus på social ansvarlighed og bæredygtighed. Dette sker konkret ved at arbejde med FN's verdensmål – samt punkterne angivet af Forum for Bæredygtig Finans.

Vores fokus er til dels på os selv som virksomhed, samt ikke mindst i forhold til hvordan vi på bedste vis kan understøtte en bæredygtig udvikling hos vores kunder – til glæde for disse og samfundet generelt.

Du kan læse mere omkring dine muligheder  herunder hvilke produkter der understøtter bæredygtig udvikling  via linket herunder

Bæredygtige valg  klik her

I vores ESG-rapport får du en status på Skjern Banks arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

I Skjern Bank mener vi, at vi særligt kan bidrage til disse 6 verdensmål.

Læs vores ESG-rapport


 • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

  Banken er CO2-neutral vedrørende sit forbrug. Det er sket via køb af oprindelsescertifikater vedrørende strøm fra danske vindmøller, og derved er banken med til at skabe en øget efterspørgsel på vedvarende energi, hvilket kan øge andelen af vedvarende energi generelt.

 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Via bankens finansielle løsninger til kunderne samt engagement og støtte til lokale foreninger og lignende er banken med til at understøtte den løbende udvikling i markedsområderne.

  Banken et naturligt fokus på at reducere egen miljøbelastning i lokalområderne. Dette gøres ved at affaldssortere og dernæst bortskaffe affald på den mest bæredygtige måde.

  Der er fokus på mængden af både plast og papir, som begge afleveres til genanvendelse.

 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Banken vil fortsætte reduktion af papirforbruget og i videst muligt omfang bruge elektroniske dokumenter frem for fysiske. Desuden vil der ved indkøb fokuseres på bæredygtige materialer samt indkøb i større mængder og dermed besparelse på bl.a. emballage og transport.

  Der arbejdes herudover med at reducere madspild til et absolut minimum.

  Banken vil årligt fra og med ultimo 2021 offentliggøre en ESG-rapport indeholdende bl.a. udviklingen i bankens direkte forbrug (scope 1 og 2).

 • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

  Via bankens energiforsyning af certificeret strøm fra vedvarende energi samt støtte til klimatiltag i 3. verdenslande bidrages til at reducere CO2-udledningen.

 • Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Banken arbejder aktivt for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet og griber ind ved mistanke om ulovlige pengestrømmre.

 • Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling

  Vejen til at opnå FN’s verdensmål går gennem samarbejde. I Finanssektoren er der via Forum for Bæredygtig Finans lavet et samarbejde om at efterleve 20 definerende anbefalinger, som alle skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling.

  I Skjern Bank arbejdes der sammen med sektoren og samarbejdspartnere mod at efterleve punkterne fra Forum for Bæredygtig Finans og dermed bidrage til den bæredygtige udvikling.

  Du kan læse mere om punkterne defineret af Forum for Bæredygtig Finans via linket herunder.

  Læs mere her


Velgørenhed — når Danmark går sammen om FN's verdensmål

Når Danmark går sammen om FN' verdensmål og samler ind i den gode sags tjeneste, vil vi også gerne bidrage. I 2022 har vi doneret 107.000 kroner til Danmarks Indsamling.

Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer og DR, og formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Ved at støtte Danmarks Indsamling bakker vi op om verdensmål nr. 1, 2, 3, 4 og 6. 

Herudover bidrager vi også til andre velgørende formål  bl.a.  støttede vi Kræftens Bekæmpelse med 100.000 kroner i 2021.