Risikomærkning i Skjern Bank

I henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, skal banker hver gang, der sælges investeringsprodukter, oplyse om den investeringsmæssige risiko og gennemskuelighed.

Bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter trådte i kraft 1. juli 2011.

Mærkningsordningen er med til at sikre, at man som investor kan danne sig et overblik over, hvorvidt man kan risikere at tabe dele af sin investering, hele investeringen eller mere end det investerede beløb. Risikomærkningen træder ikke i stedet for, men supplerer investeringsrådgivningen.

Mærkningsordningens kategorier vises med farverne fra et trafiklys: Grøn, Gul og Rød.

Mærkningsordningen belyser muligheden for tab af det investerede beløb, men ikke sandsynligheden for, at det måtte ske. Kategoriseringen belyser endvidere graden af gennemskuelighed ved investeringsprodukterne, idet de kan være sammensat af flere elementer og dermed være vanskeligt gennemskuelige. Med andre ord, fortæller mærkningsordningen ikke kun om risikoen, men også om graden af gennemskuelighed ved den enkelte investering.

Et svært gennemskueligt produkt med lav risiko kan således være kategoriseret som rødt. Mærkningsordningen kan ikke stå alene, så vi er altid klar med rådgivning om den specifikke risiko ved enhver investering som supplement til mærkningsordningen.

Hvad betyder farverne - klik på farverne og få svaret