Komplekse investeringer

Ved handel med komplekse produkter er der lovgivningsmæssige krav til, at investorer er bekendt med de specielle forhold, herunder risici, der kendetegner de pågældende produkter.

I Skjern Bank har vi fokus på at kunne levere den bedst mulige investeringsrådgivning til vore kunder. Derfor er det også vigtigt for os, at vore kunder er klar over, hvilke forhold der kendetegner de produkter man måtte ønske at handle med. Inden handel med komplekse produkter udfyldes og underskrives en udvidet investeringsprofil. Dermed sikrer vi i fællesskab, at kunderne får den bedst mulige rådgivning når der handles med komplekse investeringsprodukter.

Få mere viden om kompplekse investeringsprodukter via linket herunder.

Bemærk, at selvom et produkt er beskrevet i denne brochure, betyder dette ikke nødvendigvis, at Skjern Bank tilbyder kunder at handle med det omtalte produkt.

Mærkning af produktet

Få uddybet Skjern Banks mærkningsordning via linket herunder.

Mærkningsordning