Interessant investeringsalternativ

I Danmark er handel med certifikater i forskellige afskygninger på vej frem. Et certifikat er et børsomsat produkt, hvor afkastet afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv. Der kan både spekuleres i en stigende prisudvikling på det underliggende aktiv, (long certifikat) og i en faldende prisudvikling. (short certifikat)

Certifikater giver adgang til en række aktiver, som under normale omstændigheder er svært tilgængelige for mindre investorer. Det kan for eksempel være forskellige råvarer, aktieindeks og valutaer. Med andre ord kan der investeres i alt fra stigende bomuldspriser til faldende russiske aktier!

Det er ofte muligt at handle certifikaterne med gearing - altså et certifikat med et indbygget lån. Det øger afkastpotentialet, men naturligvis også risikoen. Investeres der for eksempel i et certifikat med 5 gange gearing, og det underliggende aktiv stiger 5% så vil afkastet være 25%. Ved et fald vil tabet så være tilsvarende.

Korte facts

  • Du kan investere i prisudviklingen i et udvalg af aktier, råvarer, indeks, obligationer og valutaer
  • Udviklingen i det underliggende aktiv afspejles omgående i kursen på certifikatet
  • Der er mulighed for at købe certifikater med gearing
  • De fleste certifikater har stop-loss, hvilket begrænser din risiko

Vi ser certifikater som et interessant investeringsalternativ, med mulighed for at øge risikospredningen i en portefølje.
Certifikater er at betragte som svært gennemskuelige produkter, og er mærket med rødt i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Risikomærkningen er som et trafiklys med grønt, gult og rødt lys. Rødt dækker over de mest komplekse produkter, og rådgivning om produktet foregår derfor i Skjern Bank kun via vore investeringsrådgivere.
Kontakt en i nærheden af dig via linket herunder.

Mærkning af produktet

Få uddybet Skjern Banks mærkningsordning via linket herunder.

Mærkningsordning