MIFID regler

Reglerne omkring investorbeskyttelse trådte i kraft i 2007. Formålet med reglerne er – som navnet antyder - at beskytte dig som investor. Beskyttelsen består bl.a. i, at vi ikke må yde dig rådgivning omkring investering, før vi har et indgående kendskab til en række forhold. Vi skal kende din risikovillighed, din tidshorisont, dit kendskab til investeringer, din formue og indtægt osv. Derfor vil du opleve, at vi stiller dig en masse spørgsmål, før vi rådgiver dig om investering.

Efter reglerne skal vi inddele vore kunder i forskellige kundekategorier. Kunder der handler værdipapirer vil være kategoriseret som detailkunder. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse banken skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, hvilket i praksis betyder, at disse kunder vil modtage en mere omfattende information om handel med værdipapirer mv. Alle kunder i Skjern Bank er kategoriseret som detailkunder, og har dermed det højeste beskyttelsesniveau.

Kontakt os

Kontakt en af vores rådgivere hvis du har yderligere spørgsmål

Kontakt en rådgiver