Individuel Porteføljestyring

Med en Individuel Porteføljestyringsaftale træffer du selv - i samarbejde med Skjern Banks investeringsspecialister - beslutningerne om sammensætningen af din værdipapirportefølje samt køb og salg af papirerne i den.

Vores rådgivning er baseret på din individuelle investerings- og risikoprofil. Vi aftaler hvilke værdipapirtyper, du er interesseret i, og hvor ofte vi skal drøfte sammensætningen af din værdipapirportefølje.

Kontakt os

Kontakt en af vores rådgiver for nærmere information

Kontakt en rådgiver