Udfasning af 1.000 kr. sedlen

Som et led i bekæmpelsen af hvidvask og anden terrorfinansiering og en naturlig forlængelse af 500 euro sedlens afskaffelse  er det efter FinansDanmarks anbefaling at afskaffe 1.000 kr. sedlen besluttet, at Skjern Bank ved udgangen af marts måned 2019 ikke udbetaler 1.000 kr. sedler i alle bankens pengeautomater samt fysiske kasser.

Pengeautomater — hvornår?
For bankens pengeautomater træder ændringen i kraft løbende,  og ved udgangen af marts måned vil ændringen være gældende for alle bankens 9 pengeautomater.

De fysiske kasser — hvornår?
For bankens fysiske kasser, vil det pr. 1. april 2019 ikke længere være muligt at få udbetalt 1.000 kr. sedler.

Det vil fortsat være muligt, at indbetale 1.000 kr. sedlen i både pengeautomaten samt i de afdelinger, hvor vi har fysiske kasser. (Skjern, Varde, Esbjerg, Bramming og Ribe)