Hvad betyder det for dig?

Nationalbanken har besluttet, at 1.000-kronesedlen ikke længere skal være gyldig efter 31. maj 2025. Hvis du ønsker at sætte 1.000-kronesedler ind på din konto i Skjern Bank, har du følgende mulighed:

Pengeautomaten — hvad er muligt?

Du kan sætte dem ind via kontantautomater. Vær opmærksom på, at du kan indsætte maks. 200 stk. sedler i automaten ad gangen.

Vær opmærksom på, at hvidvaskreglerne pålægger dig at kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra.

Frem til 31. maj 2025 vil borgere og virksomheder fortsat kunne bruge 1.000-kronesedlen til at betale med. Både i butikker og i betalinger mellem borgere. Efter 31. maj 2025 modtager vi i Skjern Bank ikke længere 1.000-kronesedler.

Hjemkaldelse af gamle seddelserier

Samtidig med beslutningen om at udfase 1.000-kronesedlen hjemkalder Nationalbanken samtlige seddelserier før 2009. Hvis du ønsker at indsætte sedler fra seddelserier før 2009, kan du se nedenfor, hvilke sedler der kan indsættes i kontantautomater. Andre sedler kan indleveres i Skjern Banks afdelinger i Esbjerg og Skjern hver torsdag mellem 13-16, hvorefter de indsættes på din konto.

Der foretages ikke ombytning af sedler.

Vær opmærksom på, at sedler fra før seddelombytningen i 1945 ikke er gyldige.

Skjern Bank modtager ikke sedler fra seddelserier før 2009 efter d. 31. maj 2025.

Du kan læse mere om Nationalbankens initiativ via linket herunder

Fremtidens kontanter

Seddelserier før 2009 som kan indsættes i pengeautomaten