Skjern Bank og FN's verdensmål

En bedre og mere bæredygtig verden  det vil vi gerne bidrage til

Vi bakker op om FN's verdensmål, og vi fokuserer på fem temaer, hvor vi i særlig grad kan bidrage til verdensmålene og derigennem sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

 • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

  Vi køber via certifikater vores strøm fra danske vindmøller, som dækker 100 % af bankens elforbrug. Derved er vi med til at skabe øget efterspørgsel efter vedvarende energi, hvilket kan øge andelen af vedvarende energi.  
 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Vi vil fortsat have fokus på at reducere miljøbelastningen i vores lokalområder. Det gør vi ved at affaldssortere og dernæst bortskaffe affald på den mest bæredygtige måde. Vi har fokus på mængden af både plast og papir, som begge afleveres til genanvendelse.
 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Vi vil fortsætte vores reduktion af papirforbruget og i videst muligt omfang bruge elektroniske dokumenter frem for fysiske. Desuden vil vi ved indkøb fokusere på bæredygtige materialer samt købe ind i større mængder og dermed spare på bl.a. emballage og transport. Vi arbejder deslige for at reducere madspild til et absolut minimum. 
  Årligt vil vi offentliggøre bankens ESG-rapport. 
 • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

  Ved at arbejde mod at blive Co2-neutrale via vores energiforsyning fra vedvarende energi samt bl.a. vores støtte til klimatiltag i 3. verdenslande bidrager vi til at reducere Co2-udledningen.
 • Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Vi arbejder aktivt for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet og griber ind ved mistanke om ulovlige pengestrømme.


Velgørenhed  når Danmark går sammen om FN's verdensmål

Når Danmark går sammen om FN' verdensmål og samler ind i den gode sags tjeneste, vil vi også gerne bidrage. I 2021 har vi doneret 100.000 kroner til Danmarks Indsamling. 

Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer og DR, og formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Ved at støtte Danmarks Indsamling bakker vi op om verdensmål nr. 1, 2, 3, 4 og 6.