Vi tilpasser os markeds- og rentesituationen

I Danmark har renteniveauet i efterhånden mange år været meget lavt, hvilket har været en god ting for boligejere, som har fået meget billige realkreditlån, og derved sparet en masse penge. På den anden side har det naturligvis været knap så positivt for kunder med opsparing stående kontant.

I Skjern Bank betaler vi negativ rente for at placere vores indlånsoverskud i Nationalbanken, derfor er der indført negative renter for privatkunder pr. 26. juli 2020.

Få svar på dine spørgsmål ang. negative renter i Skjern Bank. Finder du ikke dit svar herunder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Investér opsparingen og undgå negative renter

Har du en større opsparing stående kan vi anbefale, at du evt. investerer beløbet eller noget af beløbet. Der er masser af muligheder  læs mere om mulighederne eller kontakt din rådgiver.

Investér din opsparing  læs mere

Kontakt din rådgiver her

 • Er du privatkunde og har du NemKonto hos os eller er du under 18 år

  Har du din NemKonto i Skjern Bank — eller er du under 18 år gør følgende forhold sig gældende:

  • du kan have op til 250.000 kr. stående på én valgfri konto i banken.
  • du har en bundgrænse på 10.000 på din lønkonto, som er friholdt negativ rente
  • du har en bundgrænse på 25.000 på din budgetkonto, som er friholdt negativ rente
  • Indestående udover bundgrænsen eller på andre private konti forrentes med en variabel rente på -0,60 %. Grænsen på 250.000 kr. gælder pr. cpr-nr., så hvis du har en partner, kan I begge have én konto hver med en bundgrænse på 250.000 kr. eller en fælleskonto på i alt 500.000 kr.

   Der kan ikke vælge en konto med en bundgrænse på: Pensionskonti, prioritetskonti og andre former for særlige indlån. For pensionskonti gælder en årlig negativ rentesats på p.t. -0,60% af kontant indestående.

   Hvis du har en pensionskonto, kan det i langt de fleste tilfælde bedst betale sig at investere. Kontakt din kunderådgiver for at høre om mulighederne for investering af din pensionsopsparing.

   Børneopsparingskonti, 13-17 konto, 18-28 konto, kvikkonto, uddannelsesopsparing og boligkonto vil ikke været omfattet af ovenstående regler og vil forrentes med 0% p.a. uanset saldo.

   Børn og unge under 18 år er ikke omfattet af kravet om NemKonto.
 • Er du privatkunde, og har du ikke NemKonto hos os

  Har du ikke din NemKonto i Skjern Bank og har du samtidig ikke et væsentligt forretningsomfang, gælder der en årlig negativ rentesats på -0,75 % p.a. for hele dit indestående i banken uanset kontotype, samt et månedligt gebyr på 75 kr.

  Har du ikke din NemKonto i Skjern Bank, men har et væsentligt forretningsomfang, gælder der en årlig negativ rentesats på -0,60 % p.a. for hele dit indestående i banken uanset kontotype.

 • Hvordan kan jeg se, hvilken rentesats der er på en konto?

  I Netbank skal du stå i kontobevægelser og trykke på ikonet I. Derefter trykkes på renter og så kan du se satserne på dine kan du se rentesatsen på dine konti. De varslede renteændringer der træder i kraft 26. juli 2020 kan først ses den 26. juli 2020.

 • Kan jeg ændre kontoen med rentefri bundgrænse på 250.000 kr. til en anden, hvis jeg ønsker det?

  Ja du kan altid vælge en anden konto, hvis du hellere vil det. Kontakt din rådgiver, så hjælper vi dig med at få det ændret.

 • Kan jeg trække negative renter fra i Skat?

  Ja, det kan du. Vi sørger for indberetningen til SKAT.

 • Er mine pensionskonti omfattet af negativ rente?

  Ja, kontant indestående på pensionskonti er omfattet af negativ rente, dog er der en rentefri bundgrænse på 25.000 kr. pr. konto. Derfor anbefaler vi som hovedregel at investere dine pensionsmidler. Kontakt din rådgiver og hør mere om mulighederne.

 • Hvad betyder grænsen på 250.000 kr., hvis jeg har en fælleskonto med min partner?

  Hvis I begge har jeres NemKonto i banken, har I tilsammen 2 x 250.000 kr. bundgrænse, som I kan placere på 2 forskellige konti. Disse konti må gerne være fælleskonti, og I har også mulighed for at have én fælleskonto på i alt 500.000 kr.

 • Skal børn betale negative renter?

  Børn/unge under 18 år betaler ikke negative renter.

  Unge i alderen 18-28 har mulighed for at have én 18-28 konto, som er rentefri. Øvrige konti betales der -0,60 % uden bundgrænse.

 • Er Børneopsparing og andre ungdomskonti omfattet af negativ rente?

  Nej, disse kontotyper forrentes uændret med 0 % p.a. af hele saldoen.

 • Hvor ofte tilskrives renten?

  Rente tilskrives én gang årligt. 31. december for pensionskonti og 20. december for alle andre kontotyper.

 • Hvorfor er der krav om, at jeg skal have min NemKonto hos jer?

  Vi stiller det kun som et krav, hvis du vil have mulighed for at friholde indestående på op til 250.000 kr. fra betaling af negative renter samt bundgrænse på op til 10.000 kr. og 25.000 kr. på henholdsvis din lønkonto og budgetkonto.

  Det gør vi fordi, vi ønsker at give vores helkunder de bedst mulige betingelser.

 • Hvad er en NemKonto, og hvor kan jeg se, hvilken konto, der er registreret som NemKonto?

  Det er en almindelig konto, du som borger har knyttet sammen med dit CPR-nummer, så det offentlige kan sende penge til dig, fx overskydende skat, børnefamilieydelse mv.

  Du kan i Netbanken se og ændre hvilken konto, du vil have registreret som NemKonto.