Stærk fremgang over hele linien

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartal 2018 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger med 135 % til 99,2 mio. kr., heraf ekstraordinær indtægt på ca. 60. mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forrentes med 22 % p.a. før skat
  • Basisresultatet stiger med 8 % til 38,3 mio. kr.
  • Nettorenter stiger med 6 % mens nettogebyrer stiger med 21 %. Samlet stigning på 12 % fra 71,1 til 79,4 mio. kr.
  • Nedskrivninger udgør 5,1 mio. kr. mod 5,4 mio. kr. 31. marts 2017
  • Udlånsvækst på 11,2 % til 4,1 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 16,2 % uden indregning af resultatet i 1. kvartal, med indregning 18,2 %. Solvensbehov på 9,7 %
  • Der forventes et basisresultat i 2018 i intervallet 135 - 145 mio. kr.

Læs hele 1. kvartalsrapporten for 2018 via linket herunder.

1. kvartalsrapport 2018
 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her