Skjern Banks årsrapport i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 2019 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 165 mio. kr. heraf ekstraordinær kursgevinst på 21 mio. kr. ved salg af aktier i Sparinvest Holdings SE
  • Egenkapitalen forrentes med 17,3 % før skat og 15,0 % ekskl. ekstraordinær kursgevinst
  • Basisresultatet opgøres til 146 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 8,5 % til 334 mio. kr.
  • Nedskrivninger reduceret til 17 mio. kr. svarende til 0,2 % af udlån og garantier
  • Udlån udgør 4.326 mio. kr. og indlån udgør 6.224 mio. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 18,6 % og individuelt solvensbehov på 9,6 %
  • Basisresultat i 2020 forventes i intervallet 125  140 mio. kr. 

Læs årsrapporten for 2019 via de to links herunder.

Årsrapport 2019  skærmvisning

Årsrapport 2019  printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her