Skjern Banks halvårsrapport 2022 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til halvårsrapporten 2022 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 80,1 mio. kr.
  • Resultat før skat forrenter primo-egenkapitalen med 13,6 % p.a.
  • Basisresultatet stiger med 26,0 % til 114,5 mio. kr.
  • Kursreguleringer på -33,7 mio. kr. mod +8,9 mio. kr. pr. 30. juni 2021
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med  16,7 % til 223,6 mio. kr.
  • Positive nedskrivninger på 3,5 mio. kr. mod 9,8 mio. kr. pr. 30. juni 2021
  • Udlånsvækst i 2022 på 11,3 % til 5.253 mio. kr. Udlånsvækst siden 30. juni 2021 på 17,7 %
  • Kapitalprocent på 21,3 % og kernekapitalprocent på 19,6 %. Solvensbehovet er på 9,8 %
  • Forventningen til basisresultatet for helåret 2022 opjusteres til intervallet 190-210 mio. kr. fra et interval på 170-190 mio. kr.
  • Resultat før skat for helåret 2022 forventes uændret i intervallet 175-205 mio. kr.

Læs halvårsrapporten for 2022 herunder:

Halvårsrapport 2022 (pdf)

Halvårsrapport 2022  (xhtml)

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.
  

For interesserede:

Per Munck præsenterer halvårsrapporten for 2022 ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital torsdag d. 18. august kl. 11.30.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her