Stor fremgang alle steder

Følgende overskrifter kan knyttes til Årsrapporten for 2017 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger med 38 % til 145 mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forrentes med 21,7 % p.a. før skat
  • Basisresultatet stiger med 7,8 % til 137 mio. kr.
  • Nettorenter stiger med 5 % mens nettogebyrer stiger med 17 %. Samlet stigning på 9 % fra 262 til 287 mio. kr.
  • Nedskrivninger falder med 45 % eller 16,3 mio. kr. - skyldes primært færre nedskrivninger på landbrugssegmentet
  • Udlånsvækst på 6,4 % til 3,9 mia. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 17,8 %. Solvensbehovet reduceret til 9,4 %
  • Der forventes et basisresultat i 2018 i intervallet 135 - 145 mio. kr.

Læs hele Årsrapporten via linket herunder eller se videoen og hør bankdirektør Per Munck kort gennemgå resultatet for 2017.

Årsrapport 2017
 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Bankdirektør Per Munck fortæller om Årsrapporten 2017 - god fornøjelse.