Skjern Banks 1. kvartal 2021 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartalsrapporten for 2021 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat på 47,2 mio. kr. mod 22,3 mio. kr. i 2020
  • Egenkapitalen forrentes med 17,6 % før skat
  • Basisresultatet stiger med 9,4 % til 47,9 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 4,0 % til 95,9 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 2,6 mio. kr
  • Udlånsvækst i kvartalet på 7,0 %
  • Kapitalprocent på 20,4 %
  • Basisresultatet forventes i den øvre ende af intervallet 140-155 mio. kr. for helåret  2021

Læs 1. kvartalsrapporten for 2021 via de to links herunder:

1. kvartalsrapport 2021 

  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her