Skjern Banks halvårsrapport i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til det første halvår i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 80,8 mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forventes forrentet i niveauet 15-17 % før skat for helåret 2019
  • Basisresultatet opgøres til 76,1 mio. kr. mod 72,4 mio. kr. pr. 30. juni 2019
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 7,7 % til 166,9 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 7,2 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 4,2 % til 4,3 mia. kr. i forhold til 30. juni 2018
  • Kapitalprocent på 18,0 % efter indregning af resultatet. Solvensbehovet er på 9,3 %
  • Der forventes for 2019 et ordinært basisresultat i intervallet 130 - 150 mio. kr.
  • Årets resultat før skat præciseres til den øvre del af udmeldt interval 135-150 mio. kr. 

Læs halvårsrapporten for 2019 via de to links herunder.

Halvårsrapport 2019 - skærmvisning

Halvårsrapport 2019 - printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her