Skjern Banks årsrapport 2022 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til årsrapporten 2022 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 191,1 mio. kr. mod 204,5 mio. kr. i 2021
  • Egenkapitalen forrentes med 15,0 % før skat
  • Basisresultatet opgøres til 233,6 mio. kr. mod 175,6 mio. kr. i 2021
  • Kursreguleringer på -30,8 mio. kr. mod +20,2 mio. kr. i 2021
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med  21,7 % til 463,7 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 2,7 mio. kr. inkl. forøgelse af ledelsesmæssigt skøn med 15 mio. kr. til 70 mio. kr.
  • Udlån stiger med 15,8 % til 5.464 mio. kr. og indlån stiger med 11,6 % til 7.840 mio. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 23,1 % og individuelt solvensbehov på 9,8 %
  • Forslag om 3 kr. pr. aktie i udbytte, svarende til knap 20 % af årets resultat
  • Resultat før skat i 2023 forventes i intervallet 210-250 mio. kr.

Læs årsrapporten for 2022 herunder:

Årsrapport 2022 (pdf)

Årsrapport 2022 (xhtml)

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.
  

For interesserede:

Per Munck præsenterer årsrapporten for 2022 ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital fredag d. 10. februar kl. 12.00.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her