Skjern Banks årsrapport 2020 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til årsrapporten 2020 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat på 143,8 mio. kr.
  • Egenkapitalen forrentes med 13,7 % før skat
  • Basisresultatet opgøres til 154,7 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 3,9 % til 347,5 mio. kr.
  • Nedskrivninger stiger til 32,9 mio. kr. svarende til 0,4 % af udlån og garantier
  • Udlån udgør 4.2 mia. kr. og indlån udgør 6,4 mia. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 21,2 % og  og individuelt solvensbehov på 9,8 %
  • Basisresultat i 2021 forventes i intervallet 140-155 mio. kr.

Læs årsrapporten for 2020 via de to links herunder:

Årsrapport 2020 — skærmvisning

Årsrapport 2020  printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her