Yderst tilfredsstillende resultat

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartal 2017 i Skjern Bank:

  • Rekordresultat før skat på 42,1 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i 2016
  • Banken udvider med ny afdeling i Virum
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 16 % til 71,1 mio. kr.
  • Basisresultat på 35,5 mio. kr., som er et historisk højt niveau
  • Fald i nedskrivninger til 5,4 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i 2016
  • Udlån er forøget med 77,5 mio. kr. og indlån er forøget med 341 mio. kr. Indlånsoverdækning på 1,1 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 16,5 % og individuelt solvensbehov på 10,5 % svarende til 6,0 %-point overdækning
  • For 2017 forventes et basisresultat i intervallet 120 - 130 mio. kr.

Læs hele kvartalsrapporten via linket herunder:
 
1. kvartalsrapport 2017
 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Læs mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder

Læs mere her