Følgende overskrifter kan knyttes til halvåret 2018 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger 129 mio. kr., heraf ekstraordinær indtægt på ca. 60. mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forrentes med 22 % p.a. før skat
  • Basisresultatet opgøres til 72 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger marginalt til 155 mio. kr.
  • Nedskrivninger udgør uændret 10 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 12,8 % til 4,1 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 19,1 % efter indregning af halvårsresultatet. Solvensbehovet er på 9,6 %
  • Der forventes et basisresultat i 2018 i intervallet 135 - 145 mio. kr.

Læs hele halvårsrapporten for 2018 via linket herunder.

Halvårsrapport 2018
 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her