Skjern Banks halvårsrapport 2020 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. halvår 2020 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 55,6 kr.
  • Basisresultatet stiger til 78,8 mio. kr. mod 76,1 mio. kr. pr. 30. juni 2020
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 4,9 % til 175,1 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 27,2 mio. kr. efter reservation på 40 mio. kr. til Corona-relaterede risici
  • Indlån stiger 12,5 % til 6,5 mia. kr. og udlån falder  2,3 % til 4,2 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 19,6 % og kernekapitalprocent på 17,8 %. Solvensbehovet er på 9,8 %
  • Basisresultat forventes uændret i intervallet 125-140 mio. kr.  for helåret 2020
  • Resultat før skat 2020 forventes i intervallet 115-130 mio. kr. 

Læs halvårsrapporten for 2020 via de to links herunder:

Halvårsrapport 2020 — skærmvisning

Halvårsrapport 2020  printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her