Særdeles tilfredsstillende resultat

Følgende overskrifter kan knyttes til 3. kvartal 2017 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger med 57 % til 119,6 mio. kr.
  • Egenkapital forrentes med 21,5 % p.a. før skat
  • Basisresultatet stiger med 20,7 % til 108,6 mio. kr.
  • Nettorenter stiger med 6 % mens nettogebyrer stiger med 23 %. Samlet stigning på 12,6 % fra 198 til 223 mio. kr.
  • Nedskrivninger falder med 42 % eller 10,5 mio. kr. - skyldes primært færre nedskrivninger på landbrugssegmentet
  • Udlånsvækst på 0,9 % til 3,8 mia. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 17,6 % uden indregning af resultatet i 3. kvartal. Solvensbehovet reduceret til 9,6 %
  • Der forventes et basisresultat i intervallet 135 - 145 mio. kr.
  • Resultatet før skat forventes i intervallet 140-150 mio. kr. med forbehold for kursudviklingen i 4. kvartal

Læs hele kvartalsrapporten via linket herunder eller se videoen og hør bankdirektør Per Munck kort gennemgå resulatet for 3. kvartal 2017.

3. kvartalsrapport 2017
 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Bankdirektør Per Munck fortæller kort om 3. kvartalsrapporten 2017.