Skjern Banks 3. kvartalsrapport 2021 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 3. kvartal 2021 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat på 149,1 mio. kr. mod 100,1 mio. kr. i 2020
  • Resultat før skat forrenter primo-egenkapitalen med 16,7 %
  • Basisresultatet stiger med 10,4 % til 131,1 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med  8,9 % til 282,9 mio. kr.
  • Positive nedskrivninger på 10,0 mio. kr. mod en udgift på 31,9 mio. kr. i 1. halvår 2020
  • Udlånsvækst i 2021 på 8,0 % til 4.563 mio. kr.
  • Kapitalprocent på 21,5 % og kernekapitalprocent på 19,7 %. Solvensbehovet er på 9,8 %
  • Basisresultatet for helåret er den 13/10 2021 opjusteret til intervallet 155-165 mio. kr.
  • Resultat før skat for helåret 2021 forventes i den øvre ende af intervallet 160-175 mio. kr.

Læs 3. kvartalsrapporten for 2021 herunder:

3. kvartalsrapport 2021 

3. kvartalsrapport 2021 (skærmversion)

  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

For interesserede:

Per Munck præsenterer 3. kvartalsregnskabet for 2021 ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital fredag d. 29. oktober kl. 10.00.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her