Skjern Banks halvårsrapport 2021 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. halvår 2021 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat på 106,6 mio. kr. mod 55,6 mio. kr. i 2020
  • Egenkapitalen forrentes med 20,3 % før skat
  • Basisresultatet stiger med 15,3 % til 90,8 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 9,4 % til 191,5 mio. kr.
  • Positive nedskrivninger på 9,8 mio. kr
  • Udlånsvækst i halvåret på 5,6 % til 4,5 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 20,3 %
  • Basisresultatet forventes i den øvre ende af intervallet 140-155 mio. kr. for helåret  2021
  • Resultat før skat for helåret 2021 forventes i intervallet 160-175 mio. kr.

Læs halvårsrapporten for 2021 via linket herunder:

Halvårsrapport 2021 

Halvårsrapport 2021 (skærmversion)

  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.


For interesserede: Per Munck præsenterer halvårsregnskabet for 2021 ved online event arrangeret af HC Andersen Capital tirsdag d. 24. august kl. 11.00.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

https://hcandersencapital.dk/event/skjern-bank-praesentation-af-q2-kvartalsregnskabet/

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her