Skjern Banks 1. kvartalsrapport 2022 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartalsrapport 2022 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 44,5 mio. kr.
  • Egenkapitalen forrentes med 15 % før skat
  • Basisresultatet stiger med 25,8 % til 60,4 mio. kr.
  • Kursreguleringer på -13,8 mio. kr. mod +3,4 mio. kr. pr. 31/3-2021
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med  16,0 % til 111,3 mio. kr.
  • Positive nedskrivninger på 0,2 mio. kr. mod en udgift på 2,6 mio. kr. pr. 31/3-2021
  • Udlånsvækst i 2022 på 4,9 % til 4.952 mio. kr. Udlånsvækst siden 31/3-2021 på 9,5 %
  • Kapitalprocent på 20,6 % og kernekapitalprocent på 18,9 %. Solvensbehovet er på 9,8 %
  • Basisresultatet for helåret 2022 forventes i intervallet 170-190 mio. kr.
  • Resultat før skat for helåret 2022 forventes i intervallet 175-205 mio. kr.

Læs 1. kvartalsrapport for 2022 herunder:

1. kvartalsrapport 2022 (pdf) 

1. kvartalsrapport 2022  (xhtml)

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.
  

For interesserede:

Per Munck præsenterer 1. kvartalsrapport for 2021 ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital mandag d. 9. maj kl. 11.00.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her