Følgende overskrifter kan knyttes til 3. kvartalsrapporten 2018 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger til 160 mio. kr., heraf ekstraordinær indtægt på ca. 60. mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forrentes med 23 % p.a. før skat og 15 % ekskl. ekstraordinær kursgevinst
  • Basisresultatet opgøres til 104 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 3 % til 230 mio. kr.
  • Nedskrivninger i et uændret niveau på 14 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 12,4 % til 4,2 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 18,2 % uden indregning af resultatet. Solvensbehovet er på 9,3 %
  • Der forventes et basisresultat i 2018 i intervallet 135 - 145 mio. kr.
  • Årets basisresultatforventning påvirkes af ekstraordinær IT-omkostning på 13 mio. kr. og udgør herefter 120-130 mio. kr.
  • Forventning om udlodning for regnskabsåret 2018

Læs hele 3. kvartalsrapporten for 2018 via linket herunder.

3. kvartalsrapport 2018
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her