Skjern Banks 3. kvartalsrapport 2023 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 3. kvartal 2023 i Skjern Bank:

 • Resultat før skat udgør 257,1 mio. kr. mod 121,8 mio. kr. pr. 30/9 2022
 • Resultat efter skat forrenter  egenkapitalen med 18,3 % p.a.
 • Basisresultatet stiger med 47,1 % til 248, 7 mio. kr.
 • Kursreguleringer på 24,2 mio. kr. mod -43,4 mio. kr. pr. 30/9 2022
 • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 29,1 % til 432,5 mio. kr.
 • Nedskrivninger på 7,5 mio. kr. mod positive nedskrivninger på 2,8 mio. kr. pr. 30/9-2022.
  Ledelsesmæssigt skøn uændret på 70 mio.kr.
 • Udlånsvækst på 12,1 % til 6.092 mio. kr. og indlånsvækst på  6,6 % til 7.783 mio. kr. siden 30/9-2022
 • Kapitalprocent på 23,5 og kernekapitalprocent på 21,9. Solvensbehovet er på 9,9%
 • Forventningerne til basisresultatet for helåret er i intervallet 320 – 340 mio. kr.
 • Forventninger til resultat før skat for helåret er i intervallet 310 – 340 mio. kr.

Læs 3. kvartalsrapporten for 2023 herunder:

3. kvartalsrapport 2023 (pdf)

3. kvartalsrapport 2023 (xhtml)

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.
  

For interesserede:

Per Munck præsenterer 3. kvartalsrapporten ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital torsdag d. 26. oktober kl. 10.30.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her