Skjern Banks årsrapport 2023 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til årsrapporten 2023 i Skjern Bank:

 • Resultatfremgang på 80 % til 344,1 mio. kr. mod 191,1 mio. kr. i 2022
 • Egenkapitalen forrentes med 24,0 % før skat
 • Basisresultatet stiger med 44 % og udgør 335,9 mio. kr. mod 233,6 mio. kr. i 2022
 • Kursreguleringer på 47,2 mio. kr. mod -30,8 mio. kr. i 2022
 • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 28,0 % til 593,5 mio.kr.
 • Nedskrivninger på 27,6 mio. kr. inkl. forøgelse af ledelsesmæssigt skøn med 30 mio. kr. til 100
  mio. kr.
 • Udlån stiger med 23,1 % og udgør 6.726 mio. kr. og indlån stiger med 5,7 % og udgør 8.284 mio. kr.
 • Kapitalprocent på 22,8 % og individuelt solvensbehov på 10,1 %
 • Forslag om 5 kr. pr. aktie, svarende til 48 mio. kr. eller 18,7 % af årets resultat efter skat
 • Resultat før skat i 2024 forventes i intervallet 270 – 300 mio. kr.

Læs årsrapporten for 2023 herunder:

Årsrapport 2023 (pdf)

Årsrapport 2023 (xhtml)

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.
  

For interesserede:

Per Munck præsenterer årsrapporten 2023 ved et online event arrangeret af HC Andersen Capital torsdag d. 8. februar kl. 11.00.  Tilmelding til arrangementet sker via dette link:

Tilmeld dig her

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her