Skjern Banks 1. kvartal i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartal i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 44,2 mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forventes forrentet i niveauet 13-15 % p.a. før skat
  • Basisresultatet opgøres til 37,3 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 3,9 % til 82,4 mio. kr.
  • Marginalt reducerede nedskrivninger på 3,7 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 5,5 % til 4,3 mia. kr. i forhold til 31. marts 2018
  • Kapitalprocent på 17,8 % uden indregning af resultatet. Solvensbehovet er på 9,4 %
  • Der forventes for 2019 et ordinært basisresultat i intervallet 130 - 145 mio. kr.

Læs 1. kvartalsrapport for 2019 via de to links herunder.

1. kvartal 2019 - skærmvisning

1. kvartal 2019 - printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her