Skjern Banks 3. kvartalsrapport i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til det første halvår i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 134,1 mio. kr.
  • Primo egenkapitalen forventes forrentet i niveauet 17-19 % før skat for helåret 2019
  • Basisresultatet opgøres til 112,0 mio. kr. mod 104,2 mio. kr. pr. 30. september 2018
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 8,8 % til 250,2 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 11,2 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 1,0 % til 4,3 mia. kr. i forhold til 30. september 2018
  • Kapitalprocent på 17,8 % og kernekapitalprocent på 16,0 %. Solvensbehovet er på 9,3 %
  • For helåret 2019 forventes et basisresultat i intervallet 130 - 150 mio. kr.
  • Årets resultat før skat forventes i intervallet 150-160 mio. kr. 

Læs halvårsrapporten for 2019 via de to links herunder.

3. kvartalsrapport 2019 - skærmvisning

3. kvartalsrapport 2019 - printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her