Årsrapport 2018_skærmvisningFølgende overskrifter kan knyttes til årsrapporten 2018 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat stiger til 165 mio. kr., heraf ekstraordinær kursgevinst på ca. 60. mio. kr.
  • Egenkapitalen forrentes med 19,5 % p.a. før skat og 12,1 % ekskl. ekstraordinær kursgevinst
  • Basisresultatet opgøres til 119,6 mio. kr.
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 3,9 % til 308 mio. kr.
  • Nedskrivninger i et uændret niveau på 19,7 mio. kr.
  • Udlånsvækst på 11,1 % til 4,4 mia. kr.
  • Tilfredsstillende kapitalprocent på 17,4 % og individuelt solvensbehov uændret på 9,4 %
  • Der forventes for 2019 et basisresultat i intervallet 130 - 145 mio. kr.

Læs hele årsrapporten for 2018 via linket herunder.

Årsrapport 2018 - skærmvisning

Årsrapport 2018 - printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her