Skjern Banks 1. kvartal 2020 i overskrifter

Følgende overskrifter kan knyttes til 1. kvartal 2020 i Skjern Bank:

  • Resultat før skat udgør 22,3 kr.
  • Basisresultatet stiger til 43,8 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. pr. 31. marts 2019
  • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 11,9 % til 92,3 mio. kr.
  • Nedskrivninger på 10,6 mio. kr. efter reservation på 25 mio. kr. til Corona-relaterede risici
  • Udlånsvækst fra 31. marts 2019 på 2,7 % til 4,4 mia. kr.
  • Kapitalprocent på 18,3 % og kernekapitalprocent på 16,6 %. Solvensbehovet er på 9,6 %
  • Oprindeligt udmeldt basisresultat i intervallet 125-140 mio. kr. fastholdes for helåret 2020
  • Forventningerne til resultat før skat for 2020 er fortsat suspenderet

Læs 1. kvartalsrapport for 2020 via de to links herunder:

1. kvartalsrapport 2020 — skærmvisning

1. kvartalsrapport 2020  printversion
  
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Per Munck på telefon 9682 1300/2173 3004.

Regnskabsoplysninger

Har du brug for yderligere regnskabsoplysninger, kan du læse meget mere om udviklingen i Skjern Bank via linket herunder.

Regnskabsoplysninger klik her